Gündem

AKP’den nükleer düzenleme teklifi: Radyoaktif suçlar ve yaptırımlar düzenlendi

Nükleer santral işletenin, nükleer tesisinde ya da nükleer maddelerin taşınması esnasında meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan zararlardan sorumlu olması öngörüldü

24 Şubat 2022 23:49

AKP, “Nükleer Düzenleme Kanun Teklifini” TBMM’ye sundu. Nükleer santral işletenin, nükleer tesisinde ya da nükleer maddelerin taşınması esnasında meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan zararlardan sorumlu olması öngörüldü. Teklifte; radyoaktif maddeye sahip olma, radyoaktif cihaz imal etme ve böyle bir cihaza sahip olma suç olarak tanımlandı ve idari yaptırımlar geldi. Ek olarak anonim şirket niteliğinde bir şirket kurulması öngörüldü.

"Paris Sözleşmesi'nin iç hukukta düzenleme bakımından takdir yetkisi bıraktığı hususlarda ise kamu yararı gözetilmiştir"

AKP Çorum Milletvekili avukat Oğuzhan Kaya imzalı 29 maddelik "Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin gerekçesinde, “Hâlihazırda tarafı olduğumuz ve ülkemiz iç hukukunda bir kanun hükmünde olan Paris Sözleşmesi'nin kurduğu hukuki sorumluluk rejimindeki norm ve ilkelere bütünüyle sadık kalınmış, Paris Sözleşmesi'nin iç hukukta düzenleme bakımından takdir yetkisi bıraktığı hususlarda ise kamu yararı gözetilmiştir” ifadesi yer aldı.

Teklifte; nükleer santral işletenin, nükleer tesisinde ya da nükleer maddelerin taşınması esnasında meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan zararlardan kendisinin, personelinin ve tesisle ilgili teknoloji, mal ve hizmet sağlayanların herhangi bir kusurunun olup olmadığına bakılmaksızın münhasıran sorumlu olması öngörüldü. Bir kaza halinde işletenin mal varlığının tamamına yakınının yitirilmesi ve kaza neticesinde ortaya çıkan tazminat taleplerinin karşılanamaması gibi olumsuz durumların önüne geçmek adına sorumluluğun sigorta veya diğer mali güvenceler ile teminat altına alınması zorunluluğu öngörüldü.

Ayrıca ceza hükümler ve idari yaptırımlar da düzenlendi. Ceza hükümleri ile nükleer maddelerin, barışçıl amaçlar dışında kullanılmak amacıyla kanun dışı yollarla elde edilmesini önlemeye yönelik nükleer maddelerin kullanımı, taşınması veya depolanması sırasında alınması gereken fiziksel korunma önlemlerinin esasları düzenleyen ‘Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi’ hükümleri uyarınca alınması gereken tedbirlere yönelik de düzenleme öngörüldü. ‘Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’ hükümlerince de düzenleme yapılırken; yasadışı biçimde kasten ölüme veya vücutta ciddi yaralanmaya sebep olma, mülkte ya da çevrede maddi hasara yol açma niyetiyle radyoaktif maddeye sahip olma, radyoaktif cihaz imal etme ve böyle bir cihaza sahip olma suç olarak tanımlandı. Kanunda ayrıca halkı, çalışanları, çevreyi ve gelecek nesilleri iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korumayı sağlamak için idari yaptırımlar öngörüldü.

Nükleer düzenleyici kuruma, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü analiz, danışmanlık, gözetim, inceleme, araştırma, muayene, test, kontrol, eğitim ve sertifikalandırma gibi teknik destek hizmetlerini sağlamak üzere, özel hukuk hükümleri tabi anonim şirket niteliğinde bir şirket kurulması yer aldı. (ANKA)