Politika

Akman'a zırhın nedeni anlaşıldı

Deniz Feneri iddianamesinde kuryelikle suçlanan RTÜK Başkanı Akman, 2 ay önce hızla çıkarılan bir yasayla korumaya alındı. Yasayla, RTÜK üyelerinin soruşturulması, doğruda

08 Eylül 2008 03:00


Almanya'daki Deniz Feneri dava iddianamesinde kuryelikle suçlanan RTÜK Başkanı Zahid Akman, 2 ay önce TBMM’den hızla geçirilen bir yasayla ’Başbakanlık zırhı’na alındı. Düzenlemeyle, RTÜK üyelerinin soruşturulması, doğrudan Başbakan iznine bağlandı.

Yasa düzenlemesi Meclis’ten şöyle geçti: RTÜK’ü Sayıştay denetimine bağlayan tasarı geçen dönem kadük olduğu için bu dönem yenilenerek 4 Haziran’da TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 17 Haziran’da Anayasa Komisyonu’nda değiştirilerek kabul edildi. RTÜK Kanunu’nun, üyeler ve görevleri ile ilgili 9. maddesini Komisyon’da şu madde eklendi: "Üst Kurul üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Başbakan tarafından verilir."

Komisyonun 18 Haziran tarihli raporuna CHP ve MHP muhalefet şerhi koydu. CHP, "RTÜK üyelerinin fiili denetimi anlamına gelen soruşturma izni yetkisinin Başbakan’a verilmesi ’Tek Adam’ yönetimini gerçekleştirmeye dönük düzenlemedir" dedi. Tasarı, 10 Temmuz’da, AKP oyları ile TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme ile Akman hakkında "görevinden kaynaklanan bir suçtan dolayı" işlem yapabilme yetkisi de Başbakan Tayyip Erdoğan’a geçmiş oldu.

Alman polisi Akman'ı da sormuş

AKP'ye 2 ayda 4 skandal dokundu

Şirketin hissedarı iddiası

Almanya Deniz Feneri davasıyla ilgili iddianamede Akman’ı zor durumda bırakan bilgi şöyle: "Avrupa’da Europan Consuting& Marketing GmbH isimli bir şirket kuruldu. Şirketin adı 2003’te ’Yeni Şafak Europan GmbH’ olarak değişti. 26 Mart 2003 ile 2 Haziran 2003 tarihleri arasında şirketin 80 bin Euro ile hissedarı görülen Akman, ayrıca 28 Mart 2003 - 24 Ağustos 2006 arasında dört yıl süre ile de şirketin genel müdürlüğünü yaptı." Dosyadaki bilgilere göre Akman, yaklaşık 13 ay süreyle (13 Temmuz 2005-24 Ağustos 2006) hem RTÜK Başkanlığı’nı hem de şirket genel müdürlüğü görevini birlikte yürütmüştü.