Yaşam

''Akaryakıtta fiyat rekabetinden kaçılıyor''

Rekabet Kurulu, sektöre dönük yaptığı incelemede, sektörün rekabetçi bir görünüm arz etmediği ve rekabetçi bir yapıda faaliyet göstermediği sonucuna vardı

14 Ağustos 2008 03:00

Kurum iddialarla ilgili Tüpraş dışında, POAŞ, Shell-Turcas, BP, Opet ve Total gibi 5 büyük akaryakıt şirketini mercek altına aldı.

Rapora göre, sadece fiyatlandırma ile ilgili belgelere dayanarak, rekabetin ihlal edildiği sonucuna varmak mümkün değil. Ancak, akaryakıt sektöründe rekabetin önünde ciddi yapısal engeller var. Bu nedenle de sektörün rekabetçi bir görünüm oluşturmadığı sonucuna ulaşıldı.

5 ŞİRKET PAZARIN YÜZDE 90’INA HAKİM

Katı kuralların, dağıtım pazarına girişlerin önünde ciddi bir engel teşkil ettiği belirtilerek, EPDK’nın lisans verdiği 47 akaryakıt şirketi olmasına karşılık, sadece 5 şirketin pazarın yaklaşık yüzde 90’ına hakim olduğuna dikkat çekildi. Uzunca bir süredir devam eden bu durumun, kalıcı bir rekabetin sağlanması için mutlaka değişmesi gerektiğinin altı çizildi.

Şirketlerin uyguladığı fiyatlarda küçük olmakla birlikte anlamlı farklılıklar olduğu tespit edildi. Ancak sektörde rekabet seviyesinin yeterli olmadığı, dağıtım şirketlerinin özellikle fiyat rekabetine girmekten kaçındıkları vurgulandı.

‘FİYAT DÜŞÜŞLERİ BAZEN YANSITILMIYOR’

Raporda ayrıca şu çarpıcı tespitlere yer verildi; “Vergi dışı fiyatlar bakımından da Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yakın pazarlara kıyasla yüksek olduğu; depo fiyatlarının bile Avrupa perakende satış fiyatlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir. Fiyat düşüşleri, fiyat artışlarına kıyasla aynı duyarlılıkla piyasaya yansıtılmamakta; dağıtım şirketleri, fiyat düşüşlerini bazen gecikmeli olarak, bazen ise nispi olarak yansıtmakta, bazen de hiç yansıtmamaktadır”.

Rekabet Kurumu, EPDK’dan rekabetçi bir yapı oluşana kadar yetkilerini kullanmasını istedi.