Yaşam

Aftan yararlanmak için son iki ay

Af yasasıyla 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler 2 ay içinde başvurmaları halinde aftan yararlabilecek.

28 Ekim 2008 02:00

Af yasasıyla 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler 2 ay içinde başvurmaları halinde aftan yararlabilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversite öğrencilerine "af" olanağı tanıyan yasayı onayladı. Gül, 5806 sayılı "Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanuna göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanacak.

Kimler faydalanacak?

1980 sonrası çıkartılan aflardan hiçbir şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınacak. Bir yükseköğretim kurumu adına, yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim yapanlardan, başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler de af kapsamında değerlendirilecek.

Başvuruda bulunanlar, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, 2 aylık başvuru süresinin dolması beklenmeden de bu haklardan yararlandırılabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerliğini yapanlar terhislerini; gözaltında ve ceza infaz kurumlarında bulunanlarsa bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan faydalandırılacak.

TSK'ya bağlı eğitim kurumları

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumları, polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya yüksekokullara yerleştirilebilecekler. Belirlenen yükseköğretim kurumlarınca intibakları yapılan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi bu haklardan yararlanacak.