Yaşam

Adaylar vaatleriyle yarışıyor

Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nde 13 profesör aday rektör olabilmek için kıyasıya rekabet ediyor.

03 Aralık 2008 02:00

Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ni rektörlük seçimi heyecanı sardı. Seçim için şu ana kadar çoğu tıp fakültesi öğretim üyesi, 13 profesör aday oldu. 16 Aralık’ta yapılacak rektörlük seçimi için adaylar çeşitli vaatlerde bulunuyor. Adaylar, internetteki siteleri aracılığıyla da oy istiyor. 5 binin üzerinde öğretim elemanı, 7 bine yakın idari personel, yaklaşık 9 bin lisans üstü, 50 bin lisans öğrencisini yönetmek için adaylığını açıklayan öğretim üyeleri ve vaatleri.

İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimi heyecanı - FOTOGALERİ

‘68’in yaşadığını kanıtlamak için’

Fen Fakultesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gediz Akdeniz: “Üniversitemize süpermarket zihniyetini yerleştirmek isteyenlere, devrimci üniversitemizin üstüne ölü toprağı atmak isteyenlere, 1968 ruhunun üniversitemizde hala yaşadığını kanıtlamak için rektör adayı olma hakkını kullanıyorum.”

1947’de İstanbul’da doğdu. İsviçre’de Avrupa Nükleer Fizik Merkezi CERN’de doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1988’de prof. oldu. İÜ Fizik Bölümü Başkanlığı, Türk Fizik Derneği Genel Başkanlığı, Balkan Fizik Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.


‘Tek kriter akademik performans olacak’

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyüz: “Temel hedefimiz Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan rekabetçi bireyin, çağdaş ve milli değerler sistemi içinde yetişmesini sağlayacak öncü bilim yuvasını yeniden inşa etmek.

Akademik yükselmede tek kriter akademik performans olacak. Hiçbir öğretim elemanımız geleceğinden korku ve endişe duymayacaktır. Rektörlüğün sorumluluk ve görev alanlarından biri de her öğretim üyesi ve öğretim üye adayının bizzat menajerliğini üstlenmek olacaktır.”

1945 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu. 1987’de Türkiye’nin ilk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi’ni kurdu. 1988 yılında profesörlük unvanı aldı.

‘Kendi sorunlarını çözen bir üniversite’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahat Andican:

“Rektörlük seçimleri tarafsız, adaletli, ulaşılabilir, şeffaf ve etkin bir yönetim vizyonunu uygulayabilmek açısından çok önemli bir fırsat sunuyor. Amacım, sorunları saptayarak çözen bir rektör olmanın ötesinde, her koşulda kendi sorunlarını çözebilecek bir üniversite kurumu oluşturmaktır. Böylesi bir yapıyı hep birlikte kurabileceğimize ve İstanbul Üniversitesi’ni uluslararası nitelikte öncü bir kurum haline dönüştürebileceğimize inanıyorum.”

1950’de doğdu. 1968’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu. 1980 yılında genel cerrahi uzmanı, 1984 yılında doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü. 1995 seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçildi. Mesut Yılmaz Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevi yaptı.

Vaat, rüşvete teşebbüstür!’

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Batmaz: “Bir kamu görevine aday kişinin vaatte bulunması ‘rüşvete teşebbüs’ suçudur. ‘Ekip kurma ve ekip ruhu ile yönetme’ vaadinde bulunması organize çete suçudur. Hukukun üstünlüğüne ‘inandığını’ söylemesi aşikar bir totolojidir ve ‘inanç’la ilgili olmayan pozitif bir toplumsal sözleşme unsurunu, yani hukuku dünyeviliğinden İstanbul Üniversitesi’nin gücünü ve ağırlığını üniversitenin içine, bizlere değil; dışına gösterecek olan ‘temsilci ve noter’ bir rektör için oy kullanın, bir daha ‘rektör sendromu’ yaşamayalım.”

1973’te Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Kamu Yönetimi Mezunu. Mastırını burslu olarak yurtdışında yaptı. Farklı üniversitelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. İzmit Büyükşehir Belediyesi Danışma Meclisi üyeliği yaptı.

Altyapı yenilenecek’

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Bermek: “Sloganızım ‘Önce üniversite.’ Üniversitemiz dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yerini alacaktır. Üniversitemizin olanakları mensuplarımız için kullanılacaktır. Üniversitemizin öğrenci otomasyon sistemi, network ve sistem altyapısı yenilenip geliştirilecektir. Yerleşkelere özel sorunlar çözülecektir. Daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı üniteler yeniden yapılandırılacaktır.”

1954 Samsun doğumlu. 2 çocuk annesi. Bekar. Türk Yükseköğretim Kurumları Arası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Koordinatörlüğü, İ.Ü. Diş Hek. Fak. Toplum Ağız Diş Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevler yaptı.

‘Her kesimi kucaklayacağız’

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Boydak: “Doğu ile batıyı, geçmişle geleceği buluşturan üniversitemiz, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yerini alacaktır. Kurumsal kararlara ve akademik geleneklere özen gösterilen bir ortamda; katılımcı, ilkeli, üretken, her kesimi kucaklayan ve eleştiriyi iyileştirme için fırsat olarak gören bir yönetsel anlayışla, vizyonuna ulaştıracak değişimi yönetmek için birlikte çalışalım.”

1943 Elazığ doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1988’de profesör oldu. Orman Fakültesi Dekanlığı, rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu.

‘Aktif ve esnek bir yönetim’

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Erdin: “Dünya ölçeğinde üniversitelerin işlevleri konusunda yaşanan değişimler nedeniyle, İstanbul Üniversitesi’nin bilgi üretiminde, öğretim ve araştırmada geldiği noktayı aşması, kaçınılmaz bir zorunluluk. Bunun gerçekleştirilebilmesinin ön koşulu ise üniversitemizin aktif, hızlı hareket eden, esnek, değişim-dönüşüm hedefli yönetim modeliyle yönetilmesidir.”

Lisans eğitimini İÜ Orman Fakültesi’nde yaptı. 1988’de prof. oldu. Çalışma konuları; uzaktan algılama, fotogra-metri, bilgi sistemleri. Anabilim dalı başkanlığı görevinde bulundu. Öğretim Üyeleri Derneği başkanlığı yaptı.

‘Özel teşebbüs gibi çalışacağız’

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Erzengin: “Kişilerle değil sorunlarla uğraşan, güvenilir bir yönetimle üniversitemizi dünyada saygın üniversiteler arasına taşıyacağım. Tüm birimleriyle özel teşebbüs zihniyetiyle çalışan, bürokratik engelleri kısa zamanda çözen, teşvik sistemini uygulayan, iftihar edeceğimiz üniversiteyi oluşturacağım.”

1948 Kahramanmaraş doğumlu. Doppler Ekokardiyografi ve Transözofajiyal Ekokardi-yografi’yi Türkiye’ye ilk getiren bilim adamı. Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanı, Sürekli Eğitim Komisyonu Başkanı, Avrupa ve Türkiye Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı Türkiye Sorumlusu ve Başkanı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Türkiye Temsilcisi.

‘Döner sermaye yaygınlaşacak’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu:

“Hedeflerimden bazıları; döner sermayesi olmayan bölümlere döner sermaye kurulması. Gelir getirici hizmet üreten öğretim üyelerinin yararlanma oranlarının yükseltilmesi. Öğretim üyelerinin kurum içinde kullandığı telefon, bilgisayar, yazıcı kartuşu vb. giderlerinin karşılanması. İstanbul Üniversitesi ilköğretim okulu kurulması sağlanması.”

1958 Bayburt doğumlu. 1986’da “Rektum Kanserlerinin tedavisinde Anterior Rezeksiyonun Yeri” adlı teziyle genel cerrahi uzmanı oldu. Evli, 2 çocuk babası.

‘Burs miktarı artırılmalı’

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keçer: “Eğitim ve bilimde çıtayı yükseltmek ana amacımız. Bilime hizmet veren, makaleler yazan, öğrencisinden öğretim elemanına kadar tüm arkadaşlarımızın desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de ekonomik gücümüzün fazla olması gerekiyor. Tıp fakülteleri gece gündüz çalışır hale gelmeli, öğretim üyelerinin rahat çalışmaları için yaşam standartları yükseltilmeli, burs miktarı arttırılmalı.”

1946 Antalya doğumlu. 1969’da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Almanya’da genel cerrahi konusunda çalışmalar yaptı. İstanbul’da ilk defa kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi. Dekanlık, fakülte yönetim kurulu üyeliği gibi görevler yaptı.

‘Özgür bir üniversite için çaba harcayacağım’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet (Başbakan Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve Erdoğan’ın kurduğu Sıcak Yuva Vakfı’nın başkanlığını yürütüyor):
“Çağdaşlığın, özgürlüğün, bilimin ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir İstanbul Üniversitesi, herkesin fikrini, inancını ve düşüncesini serbestçe açıklayabildiği, kavga değil, diyalog ve işbirliğini ilke edinmiş, insan hakları ve özgürlükler konusunda ödün vermeyen, çağdaş bir üniversite olmanın tüm gereklerini yerine getirmiş, özgür bir İstanbul Üniversitesi için emek harcayacağım.”

1956 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1996 yılında profesör oldu. Evli, 2 çocuk babası.

‘Ücretsiz bilgilendirme’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ulualp: “Üniversite tiyatrosu kurmak, üniversitedeki müzeleri desteklemek, topluma yönelik ücretsiz bilgilendirme konferansları düzenlemek istiyoruz. Yönetici, parçası olduğu akademik topluluğa karşı sorumludur. Görev bitiminde emekli olmayacaksa arasına döneceği akademik toplulukta bu sorumluluğun neticelerini daha da yakından hissedecektir.”

1962’de Erzurum’da doğdu. 1984’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1985’te Ulusal Aşılama Kampanyası’nda il sorumlusu olarak Konya Valiliği’nce üstün başarı belgesi verildi. Aynı yıl il sağlık müdür yardımcılığına atandı. Creighton University’nde çalışmalarda bulundu.

‘Yetkilerimi paylaşacağım’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Uludağ (İsmi, Hüseyin Üzmez’e verilen Adli Tıp raporunda imzası bulunmasıyla gündeme gelmişti): “Dekan, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanları ve akademik kurullar vasıtası ile tüm öğretim üyeleri ile bütünleşen ve merkeziyetçi yönetim anlayışı terk edilerek yetkilerini paylaşan bir rektör olacağım. Bu doğrultuda, öğretim üyelerimizin refah ve çalışma koşulların ileri düzeylere taşımak ve öğrencilerimize iyi bir eğitim fırsatı oluşturabilmek önemli genel amaçlarım olacaktır.”

1955 Arapgir doğumlu. 1977’de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni okul üçüncüsü olarak derece ile bitirdi. 2002-2003 yılları arasında fakültenin dekan yardımcılığı görevini yaptı. 2003 ve 2006’da kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı başkanlığına seçildi.

Adaylar alfabetik sırayla yer almıştır.