Politika

Adana’da son ‘Durak’!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Aytaç Durak’ın eşinin arsasının değeri, imar değişiklikleri sonucu 1.8 milyon YTL’den 80 milyon YTL’ye çıkt

30 Eylül 2008 03:00

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Aytaç Durak’ın eşinin arsasının değeri, imar değişiklikleri sonucu 1.8 milyon YTL’den 80 milyon YTL’ye çıktı. Durak, değişikliklerin sadece kendisini ilgilendirmediğini iddia ederek, “Üçte biri fiyata satarım. Ayrıca inşallah değeri artar, biraz daha beklersek o noktaya gelir” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Fahriye Durak’ın Adana’nın yeni yapılaşma bölgesi olan Seyhan Kurttepe mevkiinde 23.K.III pafta, 5788 ada, 9 no’lu parselde kayıtlı 11 bin 260 metrekarelik arazisinin değerlenme yolculuğu şöyle:

1- İç bahçe tanımı değişti: Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 17 Mart 2006 tarih ve 80 sayılı Meclis kararıyla değiştirilmiş olmasına karşın, 9 ay sonra bazı maddeleri revize edilerek “iç bahçe” tanımı değiştirildi. Yönetmelikte “tabi zeminden başlayan” iç bahçe tanımı “zemin veya bodrumdan başlayan” şeklinde değişikliğe uğradı. Benzer biçimde, iş merkezlerindeki otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de verilen izin iki kattan beş kata çıkarıldı. Böylece Durak’ın 27 bin metrekarelik inşaat yapılabilecek alanı 82 bin metrekare oldu.

2- Mimarlar Odası dava açtı: “İç bahçe” değişikliğini Mimarlar Odası 26 Şubat 2007’de İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Adana 2. İdare Mahkemesi’nin bilirkişi atadığı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümünden Prof. Dr. Orcan Gündüz, Prof. Dr. Yıldırım Ertutar ve Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Oral tarafından hazırlanan raporda değişikliğe karşı çıkıldı. Raporda “Yönetmelikte önceki şekliyle yer alan iç bahçe kavramına ek olarak getirilmek istenen düzenlemenin, oluşturulmak istenen iç mekânları net olarak tanımlamadığı, ...bir takım belirsizliklere ve uygulamadan doğabilecek olumsuzluklara karşı önlemler içermemesi nedeniyle sakıncalar taşıdığı ve kamu yararı taşımadığı hususlarında ortak kanaate varılmıştır” denildi.

3- Ticari alan oluverdi: Söz konusu dava sürerken ve bilirkişiler henüz atanmamışken, 19 Kasım 2007’de çıkartılan198 sayılı Meclis kararıyla, bölgenin imar durumunu değişti. Bu kararla, konut alanı olan bölge ticari alana çevrildi. Ayrıca “taban alanı katsayısı” (TAKS) değiştirilirken, inşaatın taban alanı yüzde 40’dan yüzde 60’a çıktı. Binanın taban alanı 5 bin metrekare yerine 9 bin 300 metrekareye yükseltilmiş oldu.

4- Çekinceli ÇED raporu: Durak’ın mimar oğlu Gökhan Durak’ın hazırladığı ve 13 Haziran 2008’de onaylanan proje için Adana Mimarlar Odası “çekince” raporu hazırladı. Raporda, iç bahçe tanımının değişmesinin çevre uyumunu bozacağı, TAKS’ın artırılmasının yeşil alanları azaltarak zemin rantını artıracağı, 8 metreye varan kat yüksekliği ile çevreye uyumsuz olacağı, çevredeki parsellere ayrıcalıklı imar hakkı yaratacağı, kentsel kirlenmeye yol açacağı bildirildi.

5- Ruhsatı istedi ama: Bilirkişilerin mahkemede olumsuz rapor vermesi üzerine Durak, arazinin bulunduğu Seyhan Belediyesi’ne başvurarak inşaat ruhsatını istedi. Ancak belediye, 19 Ağustos 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği”ndeki değişiklik gereği, bu ruhsatı Büyükşehir sınırları içinde olsa dahi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın verebileceğini bildirdi.

6- Yönetmelik değişti: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 11 Eylül 2008’de yaptığı tek maddelik yönetmelik değişikliğiyle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne “geçici madde 3”ü ekledi. Bu maddeyle “19 Ağustos 2008 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi için idareye yapılmış müracaatlar, bu tarihten geçerli olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuata göre neticelendirilir” düzenlemesi getirildi. Böylece Durak’ın, Seyhan Belediyesi’nden ruhsat almasının önünde engel kalmamış oldu.

7- Değeri 44 kat arttı: Seyhan Belediyesi’nden inşaat ruhsatı bekleyen Fahriye Durak’ın arazisinin değeri tapu kayıtlarında 1.8 milyon YTL görünmesine karşın, Adanalı emlakçılar ve TMMOB yetkilileri, 21 ayda hazırlanan mevzuat altyapısı sayesinde 82 bin metrekarelik iş merkezi yapılabilecek arazinin değerinin 80 milyon YTL’yi bulacağını öne sürdü.

Durak: Bize özel değil

Milliyet’in sorularını yanıtlayan Durak “Bu arsa eşimle 23 yıl önce malik olduğumuz bir gayrimenkul. 2001’de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, ailemizin mülkiyetindeki parselin yeri de dahil ‘Süleyman Demirel ve Turgut Özal bulvarlarının 4.5 km’lik bölümünün tamamında ticaret yapılabilir’ denildi.

Bu sadece bize özel bir uygulama değil. Talep Seyhan Belediyesi’nden geldi” dedi.
Durak “Mimarlar neye çekince koymuyor ki? Hepsi bir yerlerden aday. 80 milyon YTL diyorlarsa, zaten satacağım burayı. Onları bana gönderin, üçte birine satarım. Ayrıca inşallah değeri artar, biraz daha beklersek o noktaya gelir. 20 yıl evvel orada bir tane bile ev yoktu” diye konuştu.

‘Başkasının arsası yok’

Bu arada arsayla ilgili iddialar, Adana merkezli “www.adanamedya.com” sitesinde de yer aldı. 20 Eylül’de sitede yayımlanan yazıda, 19 Kasım 2007’de yapılan imar değişikliğinin “Durak ailesine özel olduğu” savunuldu.

Haberde ayrıca, bu değişiklikle elde edilen haksız rantın en az 100 milyon dolar olduğuna, ayrıca Süleyman Demirel Bulvarı, üzerinde Durak ailesi dışında hiç kimsenin arsası bulunmadığına dikkat çekildi.

ETİKETLER

haber