Gündem

Adana Tarım Platformu kuruldu

20 Mayıs 2022 15:57

Adana'da tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren meslek odaları, sendikalar ve dernekler Adana Tarım Platformu’nu kurdu. 

Nisan ayında 20 kurumun bir araya gelerek Tarım Platformu’nu kurmasının ardından Çukurova’nın tarımsal üretimde önde gelen illerinden Adana’da da tarım, gıda, hayvancılık ve emek alanından örgütler, yerel sorunlara dikkat çekmek amacıyla Adana Tarım Platformu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

ZMO'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla kuruluşunu duyuran platform adına açıklama yapan ZMO Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, sermaye lehine politikaların tarım ve hayvancılığın bitme noktasına getirdiğini belirterek tarımsal üretimde dışa bağımlılığın ve emek düşmanı politikaların son bulmasını istediklerini ifade etti.

“Girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı"

Korkut, açıklamada neoliberal tarım politikaları sonucunda; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi, kamu kurumlarının ve üretici kooperatiflerinin işlevsizleştirilmesi ile tarımsal desteklerin azaltılması sonucu küçük üreticilerin büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldığına dikkat çekti. Korkut, “Girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu” dedi.

"Tüketici kuruluşlarının daha etkin rol alabilmesi"

Tarımsal üretimin uzun vadeli planlanması gereken bir sektör olduğunu ifade eden Korkut, bu nedenle hayati önem arz eden tarım politikalarını belirlemede meslek odaları, sendikalar, kooperatifler, üretici dernekleri, yerel kuruluşlar, ekoloji kuruluşları ve tüketici kuruluşlarının daha etkin rol alabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Platformda, Adana Kent Konseyi, Adana Veteriner Hekimler Odası, DİSK, KESK Tarım Orkam-Sen, Sağ Sahil Sulama Birliği, Sarıçam Ziraat Odası, Seyhan Ziraat Odası, Sol Sahil Sulama Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Türkiye Ziraatçılar Derneği ve Yüreğir Ziraat Odası yer alıyor.

Platform üyeleri tarım, gıda ve hayvancılık alanında başka kurumların da katılımını beklediklerini bildirdiler.