Gündem

Adalet Bakanlığı çalışmayı tamamladı: Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk geliyor

Çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi de metinde yer alıyor

08 Mart 2023 10:31

Adalet Bakanlığı, İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Buna göre; Kirada arabuluculuğun zorunlu olması öngörülüyor, uyuşturucu ile mücadelede ağır cezalar metinde yer alıyor, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi de yine metinde bulunuyor. 

Adalet Bakanlığı, 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi' üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp, Meclis'e gönderdi. AKP grubunun, taslak metni yasa teklifi haline getirerek bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Teklifle kanser gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkân sağlanıyor. 5275 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesine 'Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi'ne ilişkin madde ekleniyor. Buna göre, infazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır hastalığa maruz kalan, 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde infazının cumhuriyet başsavcılığınca 1 yıla kadar ertelenebilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenlemeye göre, erteleme süresi, her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek.

Taslak metinde yer alan diğer düzenlemeye göre, 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinin 4'üncü fıkrasının kapsamına sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleriyle amfetamin ve türevleri de dahil ediliyor. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor.

'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan hükümlü olanlar ile başka suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin, ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için tahsis edilmesine imkan tanınıyor. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilecek. El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacak.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırılıyor

'Göçmen kaçakçılığı' suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı, 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Adli işlemler çerçevesinde 'yurt dışına çıkamama' şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi veriliyor ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınıyor.

Ortak ev eşyaları haczedilemeyecek

Öte yandan konutlarda yapılacak hacizler bakımından icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak hakim onayından geçtikten sonra yerine getirilebilmesi sağlanacak. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanacak.

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar, mali olarak desteklenecek.

Kira uyuşmazlıklarına ara buluculuk zorunluluğu

Kira ilişkisinden kaynaklanan, ortaklığın giderilmesine ilişkin kat mülkiyetinden kaynaklanan ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar ise dava şartı olarak ara buluculuk kapsamına alınacak. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek. Uyuşmazlığın asıl tarafının ara buluculuk süreciyle ara buluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda ara bulucuya yükümlülük getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak. (DHA)