Gündem

Adalet Atlası’nın son bölümü yayında: Sosyal adalete video oyunlarından bakmak mümkün mü?

Adalet Atlası podcast serisinin 15. bölümde konuklar, siyasal iktisat alanından Barış Alp Özden ve oyun çalışmalarında uzmanlaşan Diğdem Sezen ile Tonguç İbrahim Sezen

21 Ocak 2021 10:11

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 15. ve son bölümü yayınlandı. Sosyal adaletin video oyunları üzerinden konuşulduğu bölümde, siyasal iktisat alanından Barış Alp Özden ile oyun çalışmalarında uzmanlaşan Diğdem Sezen ve Tonguç İbrahim Sezen konuk oldu.

Yoksulluk simülasyonlarının çıkış noktası olarak alındığı bölümde, yoksulluğun farklı türlerdeki video oyunlarında nasıl yansıtıldığı yoksulluğun tarihsel dönüşümü ile birlikte ele alındı. Hazal Özvarışın moderatörlüğünü yaptığı “Yoksulluk simülasyonları” başlıklı kayıtta yanıtı aranan sorular şöyle:

1980’lerde neoliberalizme ortaya çıkan ‘yeni yoksulluk’ ile bugünün yoksulluğu arasındaki farklar neler? Yoksulluk, video oyunlarında karşımıza nasıl çıkıyor? Video oyunlarının sunduğu yoksulluk deneyimi sosyal adalet araştırmaları ile ne kadar örtüşüyor? Oyunlarda yoksulluğa dair neler göz ardı ediliyor? Bir medya aracı olarak video oyunları, içinde yaşadığımız sistemleri yansıtmak için nasıl imkânlar içeriyor?

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası serisi, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuldu.

Her bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet etti.