Yaşam

Açıköğretim yönetmelikleri değişti

Açıköğretim yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapıldı. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yılları, toplam öğretim sürelerine katılmayacak

17 Şubat 2009 02:00

Açıköğretim yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorunda olacak.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için 4, lisans için 7 yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilecek. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamayacak. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları 4 ve 7 yıllık öğretim süresinin hesabına katılmayacak.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorunda olacak. Ancak öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilecek. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmayacak.

Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere fakülte kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanacak. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri 3. sınıfta almak kaydıyla 3. sınıfa kaydedilecek.

İngilizce öğretmenliği programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te de bazı değişiklikler yapıldı.

İngilizce Öğretmenliği Programında her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılacak. Ayrıca yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler de yapılabilecek.

Kredili sistem

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te de kayıt ve kayıt yenileme esaslarının her öğretim yılı başında üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, fakülte yönetim kurulunca belirlenmesi öngörüldü. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için bu esaslara uymaları ve katkı payı ile öğretim
giderlerini ödemeleri gerekiyor. Kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorunda olacak.

Öğrenciler Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içinde kredi transferi isteğinde bulunabilecek. Bunun için dilekçelerinde almış oldukları ders veya dersleri hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekiyor.

Öğrenciler kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir
derse karşılık gösterebilecek. Yönetmelikler, 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe
girecek.