Medya

Açık Radyo: Yürütmenin durdurulmasına karar verildi

10 Temmuz 2024 18:52

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması kararının alındığını açıkladı. Radyo, bir önceki kamuoyu duyurusunda, RTÜK tarafından yayın durdurmanın hangi tarihler arasında uygulanacağının tebliğ edileceği gün bildirimi beklenirken lisans iptalinin yapıldığını açıklamıştı. 

TIKLAYIN - Açık Radyo: Yayın durdurma gün bildirimini beklerken lisans iptal bildirimi geldi

TIKLAYIN - RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

RTÜK, Açık Radyo'da yayımlanan Açık Gazete programına beş gün yayın durdurma ve para cezası vermiş, gerekçe olarak yayında Ermeni Soykırımı'ndan bahsedilmesi ve programcının bunu "düzeltmemesi"ni göstermişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Açık Radyo'nun 5 gün program durdurma cezasına uymayıp, yayını sürdürmesinin lisans iptaline neden olduğunu yazmış, yayıncının para cezasını ödediğini ancak yayını kesmediğini söylemişti. Taşçı, bu durumun yayıncı lehine yorumlanması gerektiğini de belirtmişti.

Açık Radyo bugün yargısal sürece yönelik bir kamuoyu duyurusu daha yayınladı. Yürütmenin durdurulması kararının verdiğini açıklayan Radyo, hukukin sürecin devam ettiğini, radyonun devam eden yayın sürecine dair RTÜK'e müracaat edildiğini de aktardı.

Açık Radyo'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bilindiği gibi Radyomuzla ilgili olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 22.05.2024 tarihli toplantıda alınan, yayın durdurma ve para cezası kararı akabindeki süreç her aşamasında kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.

Konuya ilişkin tarafımızca yapılan 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada da belirtildiği üzere, anılan kararla ilgili olarak yargısal yollara müracaat edilmiştir.

Belirtilen süreçte, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından, davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Elbette, anılan hukuki süreç devam etmekte olup, yargısal süreçteki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, anılan yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Radyomuzun devam eden yayın sürecine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na da müracaat edilmiş olup, konunun en kısa zamanda netleşeceği düşüncesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde yaşanacak gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi belirtiriz.

Son olarak, diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere; bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın, bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle, çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo’yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz.

'Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'"