Yaşam

AÇEV

14 Aralık 2008 02:00

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında Ayşen Özyeğin önderliğinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Prof. Dr. Sevda Bekman’ın bilimsel çalışmaları ışığında kurulmuştur. Eğitim yoluyla toplumu güçlendirmeyi ve bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi misyon edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. AÇEV erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanında yaptığı araştırmalar doğrultusunda eğitim programları geliştirir ve bunları yurt içinde ve dışında yaygın bir şekilde uygular.

• AÇEV düşük sosyo-ekonomik grupta bulunan okul öncesi dönemdeki çocuklara ve onların ailelerine eğitim vermeyi hedefler.
• AÇEV çocuk ve ailelere yönelik programları ile okuma yazma, kadın destek programları çerçevesinde çeşitli eğitimler uygular.
• AÇEV’in tüm programları bilimsel temellere dayanmaktadır ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerle işbirliği içinde geliştirilmiştir.
• Bu programları yaygınlaştırmak ve sürekliliği sağlamak için AÇEV, çeşitli yerli ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, organizasyonlar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içinde çalışır.
• AÇEV’in programları Türkiye’de yaygın bir şekilde 78 ilde, çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde uygulanır.
• AÇEV eğitim programları ile bugüne kadar 450.000 kişiye ulaşmış ve 5.500 eğitimci yetiştirmiştir.
• AÇEV, 0-6 yaş dönemi eğitimin önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla “7 Çok Geç” adlı bir kampanya düzenlemekte ve bu konunun toplumsal faydalarını ortaya koyacak çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Erken çocukluk eğitimleri

Anne çocuk eğitim programı

Bilimsel temelli ve ev merkezli bir eğitim programı olan Anne Çocuk Eğitim Programı, 5-6 yaş arasında daha önce okul öncesi eğitim hizmeti almamış çocuklara ve annelerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programda, doğrudan annelere ulaşılarak okul öncesi eğitimi konusunda destek verilmektedir. Böylece, okula gidemeyen çocuğun eğitim ihtiyacının ev ortamında karşılanması hedeflenmektedir.

Okul öncesi veli çocuk eğitim programı

Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP), okul-aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek, çocuğa verilen eğitim desteğinin sürekli ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını sağlayan, çocukların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini destekleyerek okula hazırlıklı başlamalarını sağlayan bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Halen okul öncesi eğitim almakta olan 6 yaşındaki çocukları hedeflemektedir.

Okul öncesi eğitim programı


Bu program ihtiyacın yoğun ama eğitime katılımın en az olduğu bölgelerde bulunan ve olumsuz şartlarda yaşayan, daha önce eğitim almamış 5-6 yaş grubu çocukları hedefleyen bir okul öncesi eğitim programıdır. Bu çocuklar yeni eğitim yılında ilköğretim okuluna başlayacak olan çocuklardır. Ayrıca yaz anaokullarına katılan çocukların annelerine yönelik uygulanan programı ile de annelerin çocuk gelişimi ve aile sağlığında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Aile eğitimleri

Anne destek programı


Anne Destek Programı, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında annelere bilgi ve destek vermeyi, çocuk ve annesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir aile eğitim programıdır. Program, çocuğun tüm gelişimini destekleyebilmek amacıyla annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik grup çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Bu Program 3-11 yaşları arasında çocuğu olan anneleri hedeflemektedir. Çocuk gelişimindeki farklar göz önüne alınarak 3-6 yaşlar arasında çocuğu olan ve 7-11 yaşları arasında çocuğu olan annelere yönelik iki ayrı modülden oluşmaktadır.

Baba destek programı

Baba Destek Programı; babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir eğitim programıdır. Bu program anne eğitimlerimize devam eden annelerin talebi üzerine ve babaların bu konuda ulaşabileceği desteğin yetersizliği göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. 2-10 yaş arası çocuğu olan babalara ulaşmayı hedeflemektedir.

“Anne Baba Olmak” seminerleri

AÇEV uzun süreli davranış ve tutum değişikliği hedefleyen programların yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak ve kişileri bilgilendirmek üzere seminerler şeklinde bilimsel temelli kısa süreli eğitim programları da geliştirmiş ve uygulamaktadır. “Anne Baba Olmak...” seminerleri çocukları okul öncesi ve ilköğretim döneminde, yani 0-14 yaş arasında olan aileleri hedeflemektedir.

“Aile Mektupları” programı

Aile Mektupları, anne ve babaya çocuk sahibi olmayı düşündükleri andan başlayarak, hamilelik ve çocuklarının 0-3 yaş döneminde destek vermek üzere tasarlanmış mektuplardan oluşan bir eğitim programıdır. Program, çocuk sahibi olmayı düşünen aileleri, anne adaylarını ve 0-3 yaş grubu çocuğu olan anne-babaları hedeflemektedir.

Kadın destek ve okuma yazma eğitimleri

Kadın destek ve işlevsel yetişkin okuryazarlığı programı I ve II

Kadın Destek ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı, 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik bilimsel çalışmalar temel alınarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Program özellikle şehre göç etmiş ve okuma yazma bilmedikleri için toplumsal hayta katılımda zorluk çeken kadınları hedeflemektedir.

“Okuma Günleri” projesi

“Okuma Günleri” Projesi, İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı'na devam eden ve/veya bu basamaktan mezun kursiyerlerimize öğrendiklerini pekiştirmeleri için geliştirilmiş bir destek projesidir. Daha çok uzun süreli ve yoğun gönüllü çalışmalarına katılamayan çalışan gönüllülerimiz tarafından uygulanmaktadır. Okuma yazma kurslarımızdan mezun olan yetişkinlerin okuma alışkanlıklarını artırmak, okumayı akıcı hale getirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Birliği projeleri  

• Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve Anne Baba Eğitimleri Projesi 2005-2006
• Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve Yetişkin Okuryazarlık Eğitimi Projesi 2005-2006
• Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliklerinin Azaltılmasi Projesi 2005-2008
• Grundtvig “Qualifly” ve” Ebeveynlik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-IMPACT” Projeleri 2006-2008
• Kadın Hakları İçin Okuma Yazma: Siyasi ve Sivil Haklar Eğitimiyle Kadının Güçlendirilmesi 2008

Televizyon programları

“Benimle Oynar mısın?” TV programı

TRT işbirliği ile hazırlanmış eğlendirici ve eğitici bir çocuk programıdır. Okul öncesi gruptaki çocukları ve onların ailelerini hedeflemektedir. Hafta içi hergün 30 dakikalık bölümler halinde yayınlanan program dört sezon TRT kanallarında yer almıştır. Yeni sezon içinde 100 bölüm hazırlanmış ve yayınlanmaya başlamıştır.

“Bizim Sınıf” TV programı

Kanal D işbirliğiyle yayınlanan; sosyo-ekonomik olarak zor şartlarda yaşayan 14-55 yaş arası kadın nüfusuna seslenmeyi hedefleyen program 2005 yaz döneminde Kanal D’de yayınlanmıştır. Programda kadınları ilgilendiren konular, şarkı, okuma yazma üzerine skeçler, ders bölümü ve derslere destek amaçlı okuma yazmayı kolaylaştırıcı animasyonlar yer almıştır.

“Baba Olmak Güzel Şey” TV programı

NTV işbirliğiyle hazırlanan televizyon programında Baba Destek Programı’na katılan babaların yaşamlarındaki değişim ekrana taşınarak, çocukla iletişim, çocuğun gelişiminde babaların rolü, babanın çocukla birlikte vakit geçirmesi gibi konular ele alınmıştır. 8 bölüm olarak yayınlanan programda çocuk eğitimi konusunda uzman Türkiye'nin önemli akademisyenlerinin görüşlerinin yanı sıra bu eğitim çalışmalarına katılmış babaların da yaşam hikayelerine yer verilmiştir.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

7 Çok Geç Kampanyası


AÇEV, 0-6 yaş dönemi eğitimin yaşamsal önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve daha fazla çocuğa okul öncesi eğitim hizmeti sağlayabilmek amacıyla “7 Çok Geç” adlı bir kampanya düzenlemektedir. Kampanyanın ilk yarısında medya tanıtımı, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bundan sonraki dönemde; her kesimden ailelere ulaşarak erken çocukluk döneminde çocuğa verilecek desteğin önemini anlatacak çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla televizyonlarda yayınlanmak üzere mesajlar içeren spotlar oluşturulmuş, ülkenin çeşitli bölgelerinde ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş, ailelere yönelik mesajlar içeren kısa filmler oluşturulmuş ve kamu yetkililerine yönelik lobi faaliyetleri çalışmaları yürütülmüştür.

7 Çok Geç web sitesi

Kampanyanın ilk döneminde, anne ve babalardan, okul öncesi eğitim alanında çalışan eğitimcilerden ve konuyla ilgili pek çok kişiden çeşitli sorular ve öneriler alınmıştır. Tüm bu sorular ve öneriler değerlendirilmiş, bu talepler doğrultusunda şekillendirilen bir web sitesi hazırlanmıştır. Erken çocukluk dönemi ile ilgili tüm sorulara cevap vermek, ailelerin, ve eğitimcilere zengin içerikli bir kaynak sunmak üzere www.7cokgec.org sitesi hazırlanmıştır. Aileler, eğitimciler, uzmanlar ve öğrenciler için güvenilir, geniş kapsamlı bir bilgi ve eğitim kaynağı olarak planlanmıştır. Çocuğun doğumundan 6 yaşına kadar olan 0-72 ay süresince sosyo-duygusal, zihinsel, bedensel ve dil alanlarındaki gelişiminin takip edilebildiği bölümlerin anne-babalar için önemli bir destek olması hedeflenmiştir.

AÇEV uzmanlığında hazırlanan gelişimin temel taşları bölümüne //link// linkinden ulaşabilirsiniz.