Yaşam

Acaristanbul'da skandal üstüne skandal

Uzmanlara göre, mahkemenin verdiği ve Danıştay'ın da onayladığı 'yapı ruhsatlarının iptali kararı'na rağmen Acarİstanbul'a yeniden yapı ruhsatı verilmesi tam b

16 Eylül 2008 03:00

Beykoz'un AKP'li Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün, Danıştay'ın iptal ettiği "Acaristanbul'daki yapı ruhsatlarını belediye olarak yenilediklerini" açıklayarak, hukuku ayaklar altına alan büyük bir skandala yol açtığı öne sürüldü.


ACARİSTANBUL’da yapı ruhsatlarını iptal eden, kesinleşmiş Danıştay 6. Daire kararının, alt mahkeme kararı ile ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Beykoz TÜKODER Şube Başkanı Aysel Can Ekşi, "Danıştay kararına rağmen bu kararı veren hâkimler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.


SKANDALLAR DİZİSİ

Skandal 1:

Acaristanbul'la ilgili skandallar dizisi 10 Nisan 2003 tarihinde başlıyor. 

1 Nisan 2003: Beykoz İmar Müdürlüğü, "Orman izni olmadığı" için bu yapılara ruhsat verilemeyeceğini dönemin DSP'li Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'e bildiriyor. 

10 Nisan 2003: Çok değil 10 gün sonra İmar Müdürü'nün "olumsuz" yazısına rağmen, belediye seçimlerine az bir süre kala DSP'li Alaaddin Köseler, Acaristanbul'a ruhsat veriyor.


DAVA AÇILIYOR


Aralarında TÜKEDER'in de bulunduğu davacılar, İstanbul-Beykoz ilçesi, Dereseki köyünde toplam 2 milyon 345 bin 650 m2 yüzölçümlü, tapuda “Serdaroğlu Özel Ormanı” vasıflı, mülkiyeti “Acarlar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.” ne ait taşınmazlara, 6831 sayılı Orman Yasası’nın 52. ve 17. maddeleri uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan kesin izin alınmadan Beykoz Belediyesi tarafından verilen “yapı ruhsatları”nın iptali için dava açıyor.


HUKUKA AYKIRI KARAR


9 MART 2006: İstanbul 3. İdare Mahkemesi “…özel orman alanında Orman Bakanlığı’nın kesin izni olmaksızın… verilen yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu” kararını veriyor.


DANIŞTAY ONAYLIYOR


Mahkemenin verdiği bu karar Danıştay tarafından oy birliğiyle onaylanıyor. Danıştay tarafından verilen iptal kararıyla yapı ruhsatları hükümsüz hale geliyor. Dolayısıyla, Beykoz Belediyesi tarafından 10 Nisan 2003 tarihinde verilen yapı ruhsatları geçerliliğini yitiriyor ve Acaristanbul ruhsatsız duruma düşüyor.

YIKIM VE PARA CEZASI


Belediye yönetimi artık AKP'lilerin elindedir. Beykoz Belediye Encümeni, biraz da dönemin Orman Bakanı Osman Pepe'nin baskısıyla İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre yıkım, 42. maddesine göre de imar para cezası veriyor.


İKİNCİ SKANDALLAR DİZİSİ BAŞLIYOR


Tüm bu hukuk kararlarından sonra Acaristanbul'un ruhsat alabilmesi için, yasal prosedürü yeniden başlatması gerekiyor. Yani Ormandan ve Koruma Kurulu'ndan onay alması gerekiyor. Fakat Acarlar, Belediye Encümeni'nin bu kararına karşı dava açıyor.

Skandal 2:


Acarların açtığı davaya ilginçtir AKP'li belediye yöneticileri hiçbir belge, bilgi yollamıyor. Belediye yöneticileri, daha ruhsat verilmeden önce Beykoz İmar Müdürlüğü'nün "Ormandan ve Koruma Kurulu'ndan izin olmadığı için ruhsat verilemez" yazısını mahkemeye yollasa davayı kazanabilecekler. Belediyenin davalara katılmaması sonucu, İstanbul 4. İdare Mahkemesi Belediye Encümeninin verdiği yıkım ve para cezası kararını iptal ediyor. Yani Danıştay'ın kararını görmezden geliyor.


Skandal 3:


Beykoz Belediyesi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin bu kararını temyiz için Danıştay'a yollamıyor.

Skandal 4:

VE DÜN: AKP'li başkan Muharrem Ergül, İdare Mahkemesi'nin kararına dayanarak  “ACARİSTANBUL” daki yapı ruhsatlarını 26 Mart 2008 tarihinde belediye olarak yenilediklerini açıklıyor. Yani 6 ay önce verdiği ruhsatı dün açıklıyor.

Skandal 5:


Beykoz Belediyesi'ni tekrar mahkemeye vereceklerini belirten Aysel Can Ekşi'ye göre, AKP'li Belediye Başkanı'nın verdiği bu ruhsat, tam bir hukuk tanımamazlık.

HUKUK TANMAMAZLIK ÖRNEKLERİ

Çünkü, bir alt mahkeme Danıştay'ın verdiği ruhsat iptal kararının üzerine karar veremez. Beykoz Belediyesi'nin ruhsat verebilmesi için prosedürü yeniden başlatması gerekir. Bunun için de Orman Bakanlığı'ndan ve Koruma Kurulu'ndan izin alması gerekir.

Oysa, daha geçen ay (8 Ağustos 2008) İstanbul 6 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Acarlar'ın "Yeni proje" taleplerine "uygun değil" diye görüş verdi.

Yani ne Orman Bakanlığı'ndan, ne Koruma Kurulu'ndan izin alınmadı. Üstelik Danıştay'ın kararı hiçe sayıldı. (Hürriyet)
 


ETİKETLER

haber