Gündem

Abant Platformu'ndan seçim yorumu

Abant Platformu, 12 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi...

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Abant Platformu, 12 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Abant Platformu'nun 16 Haziran 2011 günü “12 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirilmesi” başlığı ile İstanbulTaksim'de Ceylan Otel'de düzenlediği toplantıda ortaya konulan görüşler:

1. 12 Haziran seçimleri ile ortaya çıkan Meclis tablosu; yüzde 87'lik katılma oranı ve oyların yüzde 95'nin Meclis'te temsil imkanı bulmasıyla; yeni bir anayasa yapılması ve Kürt meselesinin çözümünde önemli ve tarihi bir fırsatı önümüze getirmiştir.

2. Bu Meclis, yüzde 95'lik temsil kabiliyetinden dolayı gerçek bir kurucu Meclis hüviyetine sahiptir ve yeni yapılacak anayasanın meşruiyetini güçlendirmektedir. 

3. Meclis'te hiçbir siyasi partinin tek başına bu kurucu iradeyi kullanamayacak olması; yani tek başına anayasa yapacak ve anayasayı değiştirecek güçte olmaması; yeni anayasa ve Kürt meselesinin çözümünde; ihtiyaç duyulan uzlaşması sağlaması bakımından önemli bir fırsattır.

4. Meclis'te temsil edilen Siyasi Partiler; yeni anayasa ve Kürt meselesinin çözümünde ihtiyaç duyulan uzlaşmacı dili kendi aralarında bir an önce süratle inşa etmelidirler. Siyasetçiler; enerjilerini geçmişin hesabını görmekle harcamamalı; ülkenin acil çözüm bekleyen sorunlarına odaklamalıdırlar.Seçimsonuçları da bunu gerekli kılmaktadır.

5. Türkiye'nin bu acil demokratikleşme ihtiyaçlarına çözüm bulma sürecinde Meclis'te ve Meclis dışında olabildiğince özgür bir tartışma ortamına ihtiyaç vardır. 

6. Meclis, yeni anayasa çalışmaları sırasında; sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların yaptıkları ve yapacakları anayasa çalışmalarından yararlanmalıdır.

7. Bu süreçte özgürlüğe ait bütün meşru talepler, ayırım yapılmaksızın dikkate alınmalıdır. Yeni anayasanın ekseni hak temelli olmalıdır. 

8. Meclis'te temsil adaletini engelleyen yüzde onluk seçim barajı ve siyasal hakların geliştirilmesi konularında da gereken adımlar atılmalıdır.