Gündem

AB İlerleme Raporu: Türkiye'de tutuklu yargılanan çocuk sayısı 1746'ya yükseldi; eğitime katılım gittikçe azalıyor

"Eğitimin genel kalitesi ile ilgili ciddi sorunlar mevcut"

26 Nisan 2018 12:11

Avrupa Birliği’nin (AB) açıkladığı ve Türkiye’ye, “OHAL’i gecikmeksizin kaldırın” çağrısını yaptığı “İlerleme Raporu”nda Türkiye’deki çocuk haklarına ilişkin dikakti çeken tespitler yer aldı. Raporda, Türkiye’nin çocuk hakları alanında çok az ilerleme kaydettiği belirtildi. Raporda ayrıca Tutuklu yargılanan çocuk sayısının bin 746’ya yükseldiği, 130 çocuğun terör ve organize suçlar kapsamında tutuklu olduğu veya hüküm giydiği bilgisi paylaşıldı.

2013 Ulusal Çocuk Hakları Strateji ve Eylem Planı’nın uygulamada yetersiz kaldığı vurgulanarak, çocuklara yönelik şiddetin engellenmesin için ulusal bir plan ortaya konulamadığı ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Türkiye’deki çocuk mahkemelerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken raporda, çocuk davalarının büyük kısmının uzmanlaşmamış mahkemelerde görüldüğünün altı çizildi. Tutuklu yargılanan çocuk sayısının bin 746’ya yükseldiği, 130 çocuğun terör ve organize suçlar kapsamında tutuklu olduğu veya hüküm giydiği belirtildi. Çocuk hapishanelerindeki rehberlik hizmetine kalitesine ilişkin ise, “Endişe verici” değerlendirmesi yapıldı.

"Eğitimde ciddi sorunlar mevcut"

Raporda, okul öncesi eğitimde az da olsa ilerleme yaşandığı belirtilse de, AB’nin hedefinin çok altında olduğu vurgulandı. Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranının yüzde 52 olduğu, buna karşın AB’nin hedefinin yüzde 95 olduğu bildirildi. Türkiye’de, öğrencilerin okulu erken bırakma oranının yüzde 34 olduğunun altı çizilerek, oranın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtildi. Türkiye’ye, “Dezavantajlı durumdaki çocukların ve Roman çocukların eğitime katılımı için ilerleme sağlanmalı” notunun iletildiği raporda, Türkiye’nin PISA sonuçlarında son sırada olduğu hatırlatılarak, “Eğitimin genel kalitesi ile ilgili ciddi sorunlar mevcut” denildi.

Çocukişçiliği

Yoksulluğun çocuk işçiliğini artırdığının belirtildiği raporda, çocukların ölümlü iş kazalarına maruz kaldığı vurgulandı. Hükümetin, 2023 yılına kadar çocuk işçiliğini yüzde 2’nin altına düşürme programı başlatmasına karşın denetim eksikliğine dikkat çekilerek, mevcut iş müfettişi sayısının Uluslararası Çalışma Örgütü’nün standartlarının altında olduğu bildirildi.

"Hapishane koşulları yetersiz"

Raporda, hapishanelerde anneleriyle birlikte kalan çocuklara da yer verildi. Anneleriyle birlikte 600’den fazla çocuğun hapishanelerde kaldığı belirtilerek, hapishanelerin kapasitesinin yetersiz olduğu vurgulandı.

Taciz ve emek sömürüsü

Türkiye’de sığınmacı durumunda olan kadın, erkek ve çocukların cinsel istismara ve emek sömürüsüne maruz kaldığı tespitine yer verilen raporda, bu alandaki mağduriyetlerin sığınmacıların kalabilecekleri yerlerin sayıca az olmasından kaynaklandığı ifade edildi. Kurumlar arasındaki iş birliğinin yetersiz olduğunun da altı çizilerek, kapsamlı, multidisipliner (çok alanlı) ve mağdur odaklı bir yaklaşım oluşturulması gerektiği belirtildi.