Ekonomi

AB - Japonya ticaret anlaşması 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan, 600 milyon kişiyi ve dünyanın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse üçte birini kapsayacak olan açık ticaret bölgesi oluşturulmasına dair, ekonomik

21 Aralık 2018 20:42

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan, 600 milyon kişiyi ve dünyanın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse üçte birini kapsayacak olan açık ticaret bölgesi oluşturulmasına dair, ekonomik partnerlik anlaşması (EPA) 1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
AB ve Japonya bugün karşılıklı olarak onay süreçlerinin tamamlandığını duyurdular. AB tarafındaki son adım olarak, Avrupa Konseyi dün EPA’nın onaylanması hakkında bir karar aldı.
Japonya ayrıca, AB’yi stratejik partnerlik anlaşması’nın (SPA) onaylandığı konusunda bilgilendirdi. Onaylanan SPA da 1 Şubat tarihinde geçici olarak uygulanacak ve tüm AB üye devletlerinin onayını aldıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girecek.
İki anlaşma da 17 Temmuz’da AB_Japonya zirvesinde imzalandı.
EPA, AB tarafından bugüne kadar yapılmış en büyük ticaret anlaşması olurken, anlaşma kapsamında yaklaşık 1 milyar euro tutarında olan Japonya\'ya uygulanan AB ihracatına uygulanan tarifelerin yüzde 99\'u kaldırılacak.
Anlaşma ayrıca AB tarım ürünlerinin ihracatında Japonya’nın uyguladğı gümrük tarifelerinin de kaldırılacak olması sebebiyle yeni fırsatlar yaratacak ve hizmet sektörü firmalarının Japonya pazarına girişinde kolaylıklar sağlayacak.
EPA, mevcut olan en yüksek iş, güvenlik, çevre ve tüketici koruması standartlarına sahipken, bunların yanında Paris İklim Anlaşmasına’da bağlı kalacak.
İmzalanan SPA, AB ile Japonya arasındaki ilk anlaşmanın çerçevesini oluştururken, iki ülke arasındaki ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliği ve diyaloğu artırması öngörülüyor. SPA ile AB ve Japonya arasındaki stratejik ortaklar olarak yakın ve kalıcı işbirliğinin temelini oluşturan, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükleri olan ortak değerleri ve ortak ilkeleri vurguluyor.
Anlaşma, uluslararası barış ve güvenlik, siber suç, enerji güvenliği, iklim değişikliği azaltma, yenilikçilik ve yargı ve kolluk kuvvetleri işbirliği gibi alanlarda işbirliğini güçlendirecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir