Ekonomi

953 BİN KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLDİ ANKARA (A.A)

17 Ocak 2011 13:14

-953 BİN KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLDİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Türkiye'de, 2010 Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 953 bin kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Ekim Dönemi Sonuçlarına (Eylül, Ekim, Kasım 2010)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 574 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 855 bin kişi artarak, 52 milyon 788 bin kişiye ulaştı.     2010 yılının Ekim döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 49 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 70,8, kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla yüzde 28 oldu.     İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında toplam işgücünün yüzde 17,4'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,7, kadınlar için yüzde 24,1 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,6 düzeyinde gerçekleşti.  -İSTİHDAMDA TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,5 PUAN ARTTI- 2009 yılı Ekim döneminde 22 milyon 19 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 22 milyon 972 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan, inşaat sektörünün payının 0,1 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1 puan azaldığı gözlendi.    Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 353 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 600 bin kişi arttı. Ekim 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25,7'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 48,1'i hizmetler sektöründe yer aldı.  -ÇALIŞANLARIN YÜZDE 13,7'Sİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ- Ekim döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,5'ini erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,2'si lise altı eğitimliler, yüzde 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,1'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,7'si ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.   İstihdam edilenlerin yüzde 59,1'i 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 2,6'sının ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,6'sının mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87,9'u sürekli bir işte istihdam ediliyor.  -KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 43,5 OLDU- Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2009 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86,4'ten yüzde 85,3'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,4'ten yüzde 29,1'e geriledi. -5 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ- 2010 Ekim döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 398 bin kişi azalarak, 2 milyon 901 bin kişiye düştü.  İşsizlik oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,9 puanlık gerilemeyle yüzde 13,6, kırsal yerlerde ise 1,8 puanlık düşüşle yüzde 6,4 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puanlık azalışla, yüzde 21,3'e geriledi. Bir başka deyişle, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz.    Bu dönemde işsizlerin yüzde 31'i eş-dost vasıtasıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 86,9'u (2 milyon 522 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildiler. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 50,6'sı hizmetler, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 17,3'ü inşaat, yüzde 8,1'i tarım sektöründe çalıştılar, yüzde 3,2'si ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.      İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 29,4'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15,4'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 18'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,9'unu işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,9'unu ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 11,5'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,8'ini ise diğer nedenler oluşturdu.    -417 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI- TÜİK araştırmasına göre, Ekim 2010 döneminde 2 milyon 59 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9 olarak belirlendi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,5'i 25-34 yaş grubunda yer aldı. Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,9'u sanayi, yüzde 36,9'u hizmetler, yüzde 20,4'ü inşaat sektöründe, yüzde 23,8'i ise tarım sektöründe işe başladı.     Mevcut işsizlerin yüzde 14,4'ünü (417 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.  -MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER- Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında; 2010 yılı Ekim döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 262 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 16 bin kişilik azalış gözlendi.  Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puanlık artışla yüzde 48,8, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 43,2, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.  -İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?- 2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber