12 Ağustos 2008 03:00

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vergi avantajı var mı? Kimler kullanabilir?

Ücretli çalışanlar, katkı payının ödendiği dönemdeki brüt ücretin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ödedikleri katkı paylarını gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri de ödedikleri katkı paylarını, beyan edilen gelirin %10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirim konusu yapabilmektedir.

Katılımcılar eşleri adına yaptıkları katkı payı ödemelerini kendi vergi matrahlarında indirim konusu yapabilmektedir.

Katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde ilgili emeklilik şirketine ödenen giriş aidatı, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?

Katılımcıdan alınan giriş aidatı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamaz.

Katkı payı ödemelerinin ücretlinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, ödemeye ilişkin hangi belgelerin işveren kuruma ibrazı gereklidir?

Katkı payı ödemeleri, katkı payının ödendiği dönemdeki brüt ücretin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, emeklilik şirketi tarafından verilecek tahsilat makbuzlarıyla veya ödeyenin ad-soyad, ödeme dönemi, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ait bilgilerin yer alması halinde banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çeklerini kullanarak vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

Katkı payı ödemelerinin ücretlinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, ödenmiş olan katkı payı tutarlarını gösteren belgelerin işveren kuruma ne kadar sürede ibraz edilmesi gerekmektedir?

Katkı payları, ilgili olduğu dönemde vergi matrahından indirim konusu yapılmazsa daha sonra indirim konusu yapılamamaktadır. Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak ise katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile, ücretlere ilişkin yapılacak indirimde ise, prim veya katkı payının, ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması gerekmektedir.

Belirlenmiş sınırlar üzerinde katkı payı ödemesi yapıldıysa oran ve tutar yönünden sınırlamalar nedeniyle vergi matrahından indirilemeyen kısım daha sonraki dönemlerde de indirilemeyecektir. Geçmiş döneme ilişkin yapılan katkı payı ödemeleri ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Ancak eğer ödemeler geçmiş dönem, cari dönem veya ileri dönemleri de içeriyorsa, geçmiş dönemlere ilişkin katkı payı tutarı ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olduğumda vergi avantajım artar mı?

Bireysel emeklilik sisteminde vergi avantajı, sözleşme bazında değil, ödenilen katkı payı tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda katılımcının tüm emeklilik sözleşmelerine ödemiş olduğu katkı payları, elde edilen ücretin/beyan edilen gelirin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarı sınırlamaları dikkate alınarak indirim konusu yapılabilir.