Politika

5 YILDA 69 HAKİM VE SAVCI DİNLENDİ TBMM (A.A)

03 Eylül 2010 13:14

-5 YILDA 69 HAKİM VE SAVCI DİNLENDİ TBMM (A.A) - 03.09.2010 - Mahkemeler, son 5 yılda 69 hakim ve savcı hakkında dinleme kararı verdi, bu dinleme kararları sonlandırıldı. CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye'de hakimlik ve savcılık teminatının Anayasa ve kanunlarla güvence altına alındığını kaydetti. Tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, devletin hiçbir erkine ve kurumuna, bu erki kullanan kamu görevlilerine sınırsız ve sorumsuz bir alan bırakılmadığını belirten Ergin, çok özel yetkilerle donatılan hakim ve savcılara da suç işleme özgürlüğü tanınmadığını bildirdi. Ergin, hakim ve savcıların iletişiminin tespiti, dinlenilmesi, ve kayda alınması gibi hususlarla ilgili bakanlığın doğrudan veya dolaylı bir yetkisinin bulunmadığını ifade etti. Bakan Ergin, şunları kaydetti: ''Mahkemelerce verilen dinleme kararlarının icrası sırasında, dinleme konuları ile ilintili, doğrudan veya dolaylı görüşme yapan, dinlemeye düşen, hakim ve savcılar hakkında, cumhuriyet başsavcılıklarının bakanlığa yaptığı ihbarlardan yola çıkarak, son 5 yıl içinde, adalet müfettişlerince hakim ve savcılar hakkında 9 dinleme kararı talebinde bulunuldu. Mahkemeler bu taleplerin 6'sını kabul etti. Kabul edilen taleplerle ilgili 69 hakim ve savcı hakkında mahkemelerce dinleme kararı verildi, ancak bu dinleme kararları devam etmiyor. 46 hakim ve savcı hakkındaki inceleme, 16 Kasım 2009 tarihli 'olur' ile işlem yapılmasına dair mukteza tayin edilmek suretiyle sonuçlandırıldı. 36 hakim ve savcıya ilişkin iletişimin dinlenmesi sonucunda elde edilen kayıtlar, 17 Kasım 2009 tarihinde CD-DVD kırma makinesinde kıyılarak imha edildi.'' Adalet Bakanı Ergin, hiçbir hakim ve savcı hakkında ortam dinlemesi yapılmadığını, buna ilişkin hiçbir kaydın bulunmadığını, sadece telefon konuşmalarının kayda alındığını bildirdi.