Sağlık

45 yaşın üzerindekiler daha çok içiyor

Birleşik Krallık çapında 13 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmada bireylerin alkol ve sigara alışkanlıkları incelemeye alındı.

09 Mart 2012 09:55

 

 
T24 - İngiltere'de 45 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 45 yaş altı gruplara kıyasla 3 kat daha fazla alkol tükettikleri belirlendi. 16-24 yaş arasındaki erkeklerin sadece yüzde 3'ü hemen hergün içki içerken, 65 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 22'sinden fazlası hemen hergün içki içiyor. 
 
Tıbbî uzmanlar haftada üç gün hiç içki içilmemesini tavsiye ediyorlar. İngiltere hükümeti, erkeklerin günde 3-4 birimden fazla; kadınlarınsa günde 2-3 birimin üzerinde alkol tüketmemesini tavsiye ediyor. Alkol tüketimine ilişkin araştırma, yetişkinlerin yüzde 54'ünün haftada en az bir defa içki içtikleri; yüzde 26'sının hafta iki defadan fazla içki içtiğini ortaya koydu. Yetişkinlerin yaşlandıkça daha sık içki içer oldukları da saptandı. 65 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 12 kadarı, hemen hergün içki içerken, 16-24 yaş kuşağındaki kız ve kadınların yalnızca yüzde 1'i hergün içki içiyor.
Kadın ve erkekler toplu olarak incelendiğinde, 16-24 yaş kuşağında hemen hergün içki içenlerin oranı yüzde 2 iken, bu oran 25-44 yaş grubunda yüzde 5; 45-64 yaş kuşağında yüzde 10; 65 yaş ve üzerindekiler arasındaysa yüzde 16.
 
Genç yetişkinler hergün daha az içki içiyor olmalarına rağmen, bir defasında çok fazla alkol tüketim eğilimi, gençler arasında daha yaygın. Yapılan araştırma, 16-24 yaş kuşağındaki erkeklerin yüzde 24'ünün, 25-44 yaş kuşağındaki erkeklerin ise yüzde 25'inin gün başına 8 birimden fazla alkol tükettiğini ortaya koydu. 45-64 yaş kuşağındaysa bu miktarda alkol tüketenlerin oranı yüzde 20, 65 yaş ve üzerindekiler arasındaysa yüzde 7 çıktı.
 
Araştırma erkeklerin, kadınlara kıyasla daha sık içki içtikleri; erkeklerin yüzde 16'sının haftada 5 ya da daha fazla gün içki içtiğini, aynı eğilimdeki kadınların oranının ise yüzde 10 olduğunu ortaya çıkardı. Sigara alışkanlığı bakımındaysa son 40 yıldır sigara tüketiminin azaldığı ortaya çıktı. 1974'de yetlşkinlerin yüzde 45'i sigara içkerken, 2010'da bu oran yüzde 20'ye indi. Ancak tütün saranların oranındaysa büyük bir artış kaydedildi.
 
Alkol alışkanlığının tehlikeleri konusuna eğilen "Alcohol Concern" adlı grubun başkanı Eric Appleby, son istatistiklerin orta yaşlı orta sınıfların alkol tüketimine ilişkin gizli gerçekleri açığa çıkardığını belirtiyor; karaciğer hastalıkları, beyin kanaması ve kanser gibi tehlikelerin gözardı edildiğini vurguluyor. (BBC Türkçe)