Gündem

4. Yargı Paketi’nde çalışmalar son aşamada: Vergi cezalarında yeni düzenlemeye gidiliyor; boşanmış eş ayrımı kalkıyor

03 Haziran 2021 07:10

Hukuk reformu kapsamında çalışılan 4. Yargı Paketi'nde yeni düzenlemeler yapılıyor. Paket, Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen değişiklikle etkin pişmanlık ve uzlaşma çerçevesinde ceza indirimleri içeriyor.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hukuk reformu kapsamında yer alan 4. Yargı Paketi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. 32 maddeden oluşan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 4. Yargı Paketi ile Vergi Usul Kanunu’nda etkin pişmanlık ve uzlaşma çerçevesinde yeni düzenleme yapılıyor, indirimler yolda.

Yüzde 50-75 oranında uzlaşmaya dayalı indirim

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle kovuşturma, soruşturma aşamasındaki vergi cezalarında, aşamasına göre yüzde 50-75 oranında uzlaşmaya dayalı olarak indirim öngörülüyor.

Boşanmış eş ayrımı kalkıyor

4. Yargı Paketi’nde eşe karşı işlenen suçlar ile boşanmış eşe karşı işlenen suçlardaki farklılık gideriliyor. 3 ayrı maddede yapılan düzenleme ile adam öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarından sadece eş değil boşanmış eşe karşı da işlenmesi halinde ağırlaştırılmış ceza öngörülüyor.

4. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarının tamamlandığı düzenlemeler özetle şöyle:

 • Kredi kartının araç olarak kullanıldığı suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak.
 • Adalete erişim bağlamında tebligatın elektronik posta, mesaj gibi benzeri yöntemlerle de bildirilmesi sağlanacak
 • Mesai saatlerinin dışında yakalanma söz konusu olduğunda şüphelinin taahhütte bulunması halinde bir defaya mahsus taahhüt ettiği saatte ifadesinin alınabilecek. Buna uyulmadığı takdirde 1.000 TL para cezası verilecek.
 • Katalog suçlarda tutuklama kapsamında somut delillerin varlığı şartı getiriliyor.
 • Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının gerekçesi belirtilerek tutuklama kararı verilecek.
 • Adli kontrolle ilgili olara, evden çıkamayacağına ilişkin adli kontrol kararı verilmişse evde geçirilen her 2 gün bir gün olarak mahkumiyetten düşürülecek.
 • Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek.
 • Beraat kararı verilmesi halinde tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar imha edilecek.
 • İddianamede suça konu iddialar dışında, sanıkla ilgili başka iddialara yer verilemeyecek.
 • Avukatın şüpheli ile görüşmesi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek somut olguların varlığı halinde geciktirilebilecek.
 • Mağdur hakları açısından müştekiye çağrı kağıdı gönderilirken aynı zamanda duruşmaya konu davanın iddianamesi de gönderilecek.
 • 2 yılın altında ceza gerektiren suçtan dolayı basit yargılama usulü tebligat gönderilmeksizin yapılabilecek.

Cinsel suçlarda tutuklama zorlaşıyor!

Öte yandan Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre de, katalog suçlardan yapılacak tutuklama için somut delil şartı aranacak. Böylece; “soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, silahla nitelikli yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek için örgüt kurma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği yapma, devlete karşı savaşa tahrik, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım, anayasayı ihlâl, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyan, devlet güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgütlere silah sağlama, silah kaçakçılığı, bankacılar tarafından işlenen zimmet suçu, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, izinsiz araştırma, kazı ve sondaj, kasten orman yakma, tehlikeli bazı belirli maddelerle veya yüzünü örtmek suretiyle toplantı ve yürüyüşe katılma, toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında yasadışı örgütlere ait bazı belirli simgeleri kullanma, terör örgütü propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kimlik gizlemek amacıyla yüzü gizleme” gibi suçlarda tutuklama için bundan böyle makul şüphe yeterli olmayacak.