Gündem

357 milyon TL zarar eden TEDAŞ için Meclis araştırma önergesi

29 Ocak 2022 19:15

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TEDAŞ’ın 2020 yılına ait bilançosu ile dönemi 357 milyon 490 bin TL zarar ile kapatmasının nedenlerinin belirlenip, çözüm yollarının hayata geçirilmesi için Meclis araştırması talep etti. 

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde ayrıca, TEDAŞ adına tescili yapılması gerekirken tescil yapılmadığı için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adına kayıtlı 57 bin 25 adet, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6 bin 745 adet taşınmaz bulunduğunu ve bunun Sayıştay raporunda yer aldığına da dikkat çekti. 

Gürer, Sayıştay raporlarına göre 2020 yılını 357 milyon TL zararla kapattığı belirlenen TEDAŞ’ın mercek altına alınması için Meclis araştırma önergesi verdi. 

Gürer, önergesinde, işletme hakkı devir sözleşmesi ile devredilen tesislerin, dağıtım şirketleri tarafından devir sözleşmesinde düzenlenmeyen reklam ve kira geliri elde etmek amacıyla kullanılması ve mülk sahibi TEDAŞ’a bu gelirlerden herhangi bir bedel ödenmediğinin 2020 yılı Sayıştay Raporlarına yansıdığına işaret etti.

“Devredilen alacakların tahsili yapıldı mı?”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, elektrik dağıtım şirketlerinin “Özel Maliyetler Hesabı’nda izledikleri varlıklara ilişkin olarak gerekli envanter çalışmalarının TEDAŞ tarafından yapılmamış olmasının geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilen alacakların tasfiye edilememesinin alacağın tahsili için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Alınacak hizmet bedelleri mevzuata uygun mu?

Gürer, “Sayıştay raporlarında da yer aldığı gibi TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, genel müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paralara ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca Düzenlenen rapora istinaden, söz konusu alacakların tahsilinin tamamlanmamasının nedenlerinin; lisanssız yenilenebilir üretim tesis proje ve kabul işlemleri karşılığında alınacak hizmet bedellerine ilişkin mevzuatta hüküm bulunmadığı ve gerekli düzenlemenin neden sağlanamadığı incelenmelidir” dedi.

"Varlık hesapları ile amortisman hesaplarına gerekli kayıtları yapamadığı da tespit edilmiştir"

Bakanlık adına TEDAŞ tarafından yapılan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık faaliyet denetimleri karşılığında, ana statüye göre Bakanlıktan alınması gereken bedellerin alınmadığının Sayıştay incelemesi ile ortaya çıktığına değinen Gürer, TEDAŞ adına tescili yapılması gerekirken tescil yapılmadığı için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adına kayıtlı 57 bin 25 adet, elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı 6 bin 745 adet taşınmaz bulunduğunun da Sayıştay raporlarında tespit edildiğine vurgu yaptı.

CHP Niğde Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tesislerinde yapacakları bakım-onarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin hususların yer aldığı “Elektrik Tesislerinin Bakım ve Onarımına İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Uygulanacak Bakım Faaliyetlerine İlişkin Bakım Talimatnamesi”nin TEDAŞ tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulduğuna da dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Ancak söz konusu düzenlemelerin iptali için, TEDAŞ tarafından yapılan kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi ve devir işlemleri neticesinde Tapu Müdürlüklerince düzenlenen tapu belgelerinin, kamulaştırma birimi tarafından muhasebe birimine gönderilmediği, muhasebe biriminin ilgili maddi duran varlık hesapları ile amortisman hesaplarına gerekli kayıtları yapamadığı da tespit edilmiştir” dedi.

"2020 yılı bilançosu ele alınmalı"

Gürer, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde kesin kabul başvurusunun azami ne kadar süre içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlenme olmadığı, bu nedenle geçici kabulü yapılan tesislerin kesin kabul başvurularının yapılmadığı, dolayısıyla kesin kabullerinin de TEDAŞ tarafından yapılamadığı Sayıştay Raporları sonucunda anlaşılmıştır olup; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2020 yılı bilançosu ve 357.490.923 Türk Lirası dönem zararı ile kapatmış olmasının sebeplerinin ve çözüm önerilerinin bütünüyle ele alınması önem arz etmekte olduğundan bu konuda Meclis Araştırması açılmalı…”