Politika

"TORBA" TASARININ YASALAŞMASI YAKLAŞIK 2.5 AY SÜRDÜ   TBMM (A.A)

13 Şubat 2011 11:22

-"TORBA" TASARININ YASALAŞMASI YAKLAŞIK 2.5 AY SÜRDÜ   TBMM (A.A) - 13.02.2011 - Bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çok sayıda kanunda değişiklik yapan ''torba'' tasarı yasalaştı. Düzenlemenin TBMM'deki yasalaşma süreci yaklaşık 2.5 ayı buldu. Birçok kanunda değişiklik içeren hükümlerin yer alması nedeniyle ''torba'' olarak tanımlanan tasarı 29 Kasım 2010 tarihinde 113 maddeli düzenleme olarak TBMM Başkanlığına sunuldu.  Tasarı ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alındı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın sunumunun ardından, tasarı 3 Aralık 2010'da alt komisyonu gönderildi. Alt komisyon, 13 gün boyunca 12'şer saatlik temposuyla tasarı üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte tasarıda bazı değişiklikler yapıldı, yeni maddeler ekledi. Yapılan değişikliklerle birlikte oluşturulan yeni metin 28 Aralık 2010'dan itibaren Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmaya başlandı. Madde sayısı 113'den, 10'u geçici olmak üzere 234'e ulaşan tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki mesaisi 14 Ocak Cuma günü tamamlandı. Tasarının Genel Kuruldaki maratonu ise 26 Ocak Çarşamba günü başladı. Temel yasa olarak 9 bölüm halinde ele alınan tasarıya, Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulmasını öngören tasarı için iki günlük ara verildi. Tasarı, Genel Kurulda 10 günlük bir mesainin ardından yasalaştı.  Uzun adıyla ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' tümü üzerindeki oylamaya katılan 272 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.  Düzenlemeyi eleştiren muhalefet partileri, görüşmeler sırasında da hemen hemen her madde üzerinde önerge verdi, söz aldı, toplantı ve karar yeter sayısı istedi. Tasarı üzerindeki son gün görüşmelerde bazı yeni maddeler eklendi, bazı maddeler metinden çıkarıldı, bazıları ise yeniden düzenlendi. Görüşmelerin son gününde, Danışma Kurulu kararıyla daha önce kabul edilen bazı maddeler yeniden ele alındı. Metinden çıkarılan maddeler arasında esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.  Genel Kurul'daki görüşme sürecinde zaman zaman tartımalar yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan, tasarının görüşmeleri sırasında bazı günler gece yarısı Meclis'e gelerek, çalışmaları izledi. Son günkü görüşmelerde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de bir süre Genel Kurul Salonu'na geldi.