Politika

"SAYIŞTAY KANUNU ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK" TBMM (A.A)

14 Ekim 2010 22:02

-"SAYIŞTAY KANUNU ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK" TBMM (A.A) - 14.10.2010 - Devlet Bakanı Cevdet yılmaz, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sayıştay Kanunu Teklifi'nin yasalaşması ile Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde önemli bir boşluğun doldurulacağını, AB ile müzakere sürecinde önemli bir adım atılacağını söyledi. Teklifin tümü üzerinde hükümet adına söz alan Yılmaz, önemli ve temel bir kanunun görüşüldüğünü ifade etti. Sayıştayın köklü ancak çağdaş gelişmelere göre yenilenmesi gereken bir kurum olduğunu belirten Yılmaz, düzenlemenin yıllarca tartışıldığını, bütün kesimlerin katkısının söz konusu olduğunu dile getirdi. Farklı kaygılar, eleştiriler olabileceğini ancak teklifin gerekliliği konusunda kimsenin itirazının olmadığını belirten Yılmaz, ''Ülkemizin bir ihtiyacı bu. Meclisimizin en geniş mutabakatla kabul edeceğine inanıyorum'' dedi. Yılmaz, teklifle önemli ilerlemelerin sağlandığını, Sayıştay denetiminin kapsamının genişletildiğini kaydederek, ''Daha önce kapsamda olmayan veya olup olmadığı tartışma konusu olan bir takım kurumları ve harcamaları da Sayıştayın denetim kapsamına almış oluyoruz. Bu şekilde, aslında Meclimizin idare üzerindeki denetim yetkisini pekiştirmiş oluyoruz'' diye konuştu. Bir yenilik olarak Sayıştayın ''performans denetimi'' de yapacağını belirten Yılmaz, bu denetimin hukuki sonucunun olmayacağını ancak siyasi sonuçlarının olacağını söyledi. Yılmaz, ''Bu da demokrasinin kalitesinin artması, toplumun hesap sorması, yönetimlerin hesap vermesi açısından önemli katkı olacaktır'' dedi. Teklifin şeffaflık ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının yerleşmesine önemli katkılarının olacağını da anlatan Yılmaz, ''Aslında geç kalmış bir kanun ama Meclisimizin bir gündemi var, yoğunluğu var, bugüne kısmetmiş. Görüşmeye başlamış olmamız sevindirici bir durum. Bu, ülkemizin AB ile ilişkilerinde önemli bir boşluğu da dolduracak. Ekonomik ve siyasi kriterleri etkileyen son derece önemli bir kanun. Bunu çıkarmış olmakla AB ile müzakere sürecinde de ülkemiz önemli bir adım atmış olacak'' şeklinde konuştu. Teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, teklif hazırlanırken öneri ve ikazların dikkate alınmadığını, ''biz yaptık'' mantığının geçerli olduğunu öne sürdü.  Şahsı adına konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ise teklifin tartışılarak, görüş ve öneriler alınarak hazırladığını, teklifin yeterince görüşülmediği yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi.

ETİKETLER

haber