Ekonomi

287 milyar liralık bütçe kabul edildi

335 kabul 102 ret oyu ile kabul edilen 2010 bütçesinin açığı 50 milyar 187 milyon lira olacak.

25 Aralık 2009 02:00

T24-TBMM Genel Kurulunda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarıya, oylamaya katılan 437 milletvekilinden 335'i kabul, 102'si ret oyu kullandı.  Kanuna göre, 2010 yılının bütçesinin giderleri 286 milyar 981 milyon lira, gelirleri 236 milyar 794 milyon lira, açığı da 50 milyar 187 milyon lira olacak. 

2010 yılı bütçesinde 58,8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6,6 milyar lira faiz dışı fazla öngörüldü. Bütçede personel giderleri 60,3 milyar lira olarak yer alırken, önümüzdeki yıl devletin kasasına vergilerden 193,3 milyar lira girecek. 
     
     -KAMUYA 32 BİN YENİ MEMUR ALINACAK 
     
     Kanuna göre, yeni yılda kamuya açıktan atama yoluyla 32 bin yeni memur alınacak. Kamu idare, kurum ve kuruluşları serbest memur kadrolarına; 2009'da emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde açıktan ya da diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek.
    
     -MEMURLARA YAPILACAK ZAM- 
     
     2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,057314, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,76177, yan ödeme katsayısı 0,018172 olacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı da 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde 3.008 lira olarak belirlendi.
     Buna göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; Temmuz ayında da yüzde 2,5 artış yapılacak.
     2010 yılında, Hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları aşamayacak. Başlangıç ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.
     Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar, Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı, 2 milyar doları aşamayacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı bir katına kadar artırabilecek.
     Emekli personele 500 lira olarak ödenmekte olan tazminat tutarı, 750 lira olacak. 
     
     -ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN 250 MİLYON LİRASI DİĞER ÜNİVERSİTELERE- 
     
     Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzaktan eğitim uygulayan iktisat, işletme ve açıköğretim fakültesine ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesabı bakiyesinin 250 milyon lirası genel bütçeye gelir kaydedilecek.
     2010 yılı şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılacak tutar, yeni kurulan üniversitelerin yatırım projelerinde ve öğretim elemanı ve üyesi yetiştirmede kullanılacak.

ETİKETLER

haber