Gündem
Deutsche Welle

23.02.2015 - Avrupa basınından özetler

Avrupa basını Yunan hükümetinin seçim vaatlerini geri alarak, Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda hareket edip etmeyeceğini irdeleyen yorumlara ağırlık veriyor.

23 Şubat 2015 12:53

İsviçre'nin Neue Zürcher Zeitung gazetesi Avrupa'nın
hasta
adamının rekabet gücüne kavuşmasının zaman alacağını
yazıyor:   

“Yeni hükümet yolsuzluk ve adam kayırmayla mücadelede
başarılı olur, vergi ahlâkını düzeltir ve verimsiz
kırtasiyeciliği küçültebilirse, gereksiz yere sıkıntı
çekin Yunan halkı adına çok şey kazanılmış olur. Radikal
solun ideolojik Marksist önyargıları, devletçiliği ve
pasif nemalanma zihniyetini kırıp nispeten kapalı olan
Yunan toplumunu dışa açarak rekabet gücüne kavuşturması
sürpriz etkisi yapar. Lakin bu çok zaman alacaktır.”

Londra'da yayımlanan İngiliz gazetesi The Guardian
Yunanistan'ın Euro'yu terk etmesinin Avrupa'ya çok şey
kaybettireceği görüşünü savunuyor:

“Yunanistan'ın ortak para birimini bırakması Euro Bölgesi
açısından çok kötü bir emsal oluşturur. Yunanistan'ın
kaderine terk edildiği, Yunan halkı kurban seçildiği ve
Avrupa'nın kötü yönetim sergilediği izlenimi doğar.
Aleksis Tsipras hükümeti Euro'suzluğun pozitif senaryosu
olarak seleflerinin yapmaktan korktuğu reformları
başlatırsa ilerde ülkenin muhtaç olduğu borç affından
yararlanabilir. Yunan ekonomisinin büyümeye başladığı ve
işsizliğin cüzi de olsa gerilediği unutulmamalıdır.”

Liberal Danimarka gazetesi Politiken'in yorumunda ülkenin
düze çıkabilmesi için Yunanların kendilerini kandırmaya
son vermeleri gerektiği vurgulanıyor:

“Yunanistan'ın içine sürüklendiği dehşet verici krizin
üstesinden, uluslar arası hoşgörü ve muazzam borç yükünün
hafifletilmesiyle gelinemez. Sorun, Yunanların çok daha
büyük bir sosyal meseleyle karşı karşıya olmalarından
kaynaklanıyor: Kendilerini kontrol altına almak ve
Yunanların Yunanları dolandırmasını mümkün kılan
yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve kayırmacılığı önlemek
zorundalar.”

De Volkskrant adlı Hollanda gazetesi, Syriza iktidarının
ortaklarının güvenini kazanmak zorunda olduğuna işaret
ediyor:

“Yunanların Euro'dan ayrılmak istememeleri anlaşılır bir
tutum olmakla birlikte pazarlıkta ellerini güçlendirmez.
Euro'dan çıkma tehdidine Brüksel'de artık herkes omuz
silkiyor. Estonya'nın maliye bakanı, Yunanistan'ın para
birliğinden ayrılmasının altından pekâlâ
kalkabileceklerini açıkça dile getirdi. Yunanistan'a
yapılan yardımların büyük bölümü muazzam devlet
borçlarının finansmanına, faiz ödemelerine ve Yunan
bankalarının kurtarılmasın gidiyor. Bu yük kalkmadan ülke
ekonomisi toparlanamaz. Bu nedenle ortakları Yunanistan'a
kolaylık göstermeli. Tabii, Tsipras hükümetinin ülkeyi
düzelteceğine kanaat getirip ona güvenmeleri şartıyla.”

Neue Osnabrücker Zeitung adlı Alman gazetesi Yunan
hükümetinin kolaylık karşılığında verdiği sözleri nasıl
tutacağını soruyor:

“Her şey Başbakan Tsipras ve Maliye Bakanı Varufakis'in
sözlerini tutmalarına bağlı. Brüksel'den kopardıkları
minicik tavizleri zafer adı altında pazarlamak haklarıdır.
Başka kalemlerden tasarruf edildiği takdirde emekli
maaşlarına zam yapılabilir. Bu gibi adımlar sosyal barışın
korunması ve hükümetin istikrar kazanması için gereklidir.
Vergi ve sermaye kaçırmayla, yolsuzlukla, bürokrasiyle ve
yatırımları engelleyen diğer unsurlarla mücadele de bir o
kadar önemlidir. Aksi takdirde ağır borç içindeki devlet
uzun vadede alacaklıların pençesinden kurtulmak için
ihtiyaç duyduğu geliri elde edemez.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle