Gündem

2019 Şeffaflık Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

09 Aralık 2019 13:51

2019 Şeffaflık Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Yolsuzluğa karşı mücadeleye dair çalışmaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerinin yaygınlaştırılması için, bireysel ya da kurumsal eylem ve girişimleri desteklemek amacıyla verilen ödülleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Murat Ağırel, Ünsped Gümrük Müşavirliği, Uğur Kalkan, Övünç Ertunç, Orçun Gümüş ve Ahmet Bağlan kazandı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan “Şeffaflık ödülleri daha iyi, temiz ve hakça bir dünya yaratılması konusunda önemli bir dayanışmadır. Demokrasi, şeffaflık ve iyi bir yönetim için büyük bir özveriyle mücadele eden gazeteciler, aktivistler, yurttaş ve sivil girişimler ile kurumlara bir teşekkür ve dayanışma örneği. Bu dayanışmayı sürdürmek üzere, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gününde, hayatın her alanında, her yerde karşımıza çıkabilecek yolsuzluğa karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Şeffalık Derneği'nin tarafından yapılan kazananların duyurulduğu açıklama şu şekilde:

"Kurumsal kategoride bu yıl Şeffaflık Ödülü’nü, otuz yılı aşkın bir süredir eğitim ve kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik hakları için etkili ve ilham verici bir mücadele sergileyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kazanmıştır. Türkiye’nin en köklü ve saygın dernekleri arasında bulunan ÇYDD, değerli çalışmalarını yürütürken şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim alanında geliştirdiği uygulamalar, bağışların kullanımına dair ayrıntılı raporlar ve yürütülen projelerin mali yapısına ilişkin veri ve bilgi paylaşımı ile öne çıkmaktadır. Sosyal yardım olgusunun siyasal hedefler doğrultusunda usulsüz kullanımının sistematik ve yaygın bir hal aldığı ülkemizde, bu alanda faaliyet göstererek toplumsal eşitsizliklere karşı yurttaş farkındalığının artmasını sağlayan, dezavantajlı kesimleri güçlendiren ÇYDD’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine gösterdiği özen tüm vakıf ve derneklere örnek olmalıdır.

"Medya dalında ödüle, araştırmacı gazeteci Murat Ağırel değer görülmüştür. Gerek yerel yönetim gerekse merkezi hükümet harcamalarına, kamu ihalelerine dair yazıları ile kamu kaynaklarının şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşitlikçi bir anlayışla kullanılması yönündeki toplumsal farkındalığa değerli katkılar sunmuştur. Kamu kaynaklarının kullanımı üzerindeki yasama ve yargı denetimi gitgide azalırken, çalışmalarıyla dördüncü kuvvet olarak medyanın siyasal iktidarı izleme, denetleme ve eleştirme sorumluluğunun unutulmamasını sağlamıştır.

"Kurumsal kategoride özel sektör ödülünü kazanan Ünsped Gümrük Müşavirliği genel anlamda kurumsal yönetişim özel olarak da yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık adına başarılı uygulamaları, iç ve dış paydaşlara yönelik farkındalık artırıcı eğitim ve toplantıları ile öne çıkmıştır. Kuruma yönelik geliştirilen kıstasların niteliği ve riskli bir sektörde faaliyet gösterilirken üst yönetimin etik, dürüstlük ve şeffaflık değerlerini şirket kültürü haline getirme yönündeki çalışmaları ile UGM, 2019 Şeffaflık Ödülü’ne değer görülmüştür.

"Yurttaş/sivil girişim kategorisinde ise ödülü, Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan kazanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bir ihalesine yönelik takip çalışması ve tespitleri ile Gaziantep halkını yüksek tutarlı bir kamu zararından korumuş ve mücadelesi ile yasama organının yürütme erkine yönelik denetim görevinin kamu çıkarları açısından önemini yerel ölçekte bir kere daha göstermiştir. Yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından biri de ihbar, ifşa ve bildirimdir. Uğur Kalkan’ın bir yurttaş ve bir yerel meclis üyesi olarak gösterdiği cesaret ve duyarlılık, yolsuzluğa karşı sesini yükselterek kamusal kaynakları savunması, demokrasinin temel ilkeleri açısından da umut vericidir.

"Gençlik dalındaki ödülü ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Övünç Ertunç ve yurt dışındaki üniversitelerden ekip arkadaşları Orçun Gümüş ve Ahmet Bağlan kazanmıştır. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin proje çağrısı için hazırladıkları ve birlikte hayata geçireceğimiz Benim Kentim başlıklı proje ile şehir planlarının ve imar durumlarının kullanıcı dostu bir yazılım ile görselleştirilerek yurttaşların denetim ve bilgisine sunulması hedeflenmektedir. İmar gibi yolsuzluk açısından riskli bir alanda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve yurttaş denetimini teşvik edecek bu çalışma, yerel yönetimlerin demokratik ilkelere uygun yapılanması talebine de güç vermektedir"