Gündem

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçınbayır'a göre ara seçim zorunlu

AKP'nin ilk hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Ertuğrul Yalçınbayır, milletvekillerinin yerel seçimlerde aday olduğu için ara seçim yapılması gerektiğini söyledi

17 Aralık 2013 15:27

Hülya Karabağlı / ANKARA

2002’de kurulan ilk AKP hükümetinin başbakan yardımcısı olan ve AKP kurucuları arasında yer alan Ertuğrul Yalçınbayır, çok sayıda milletvekilinin yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olduklarını hatırlatarak, “Anayasa’ya göre ‘ara seçim’ yapılmalı" dedi. Yalçınbayır, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ara seçim istemediği için yapılmadığını sözlerine ekledi. Yüksek Seçim Kurulu’nun kendiliğinden devreye girmesi gerektiğini de belirten Yalçınbayır, “Türkiye’nin, yerel seçimlerden sonra en geç Haziran ayına kadar ara seçim yapma zorunluluğu var” dedi.

 

Bakanlar, milletvekilleri aday

 

Kimsenin Anayasa’yı dikkate almadığını savunan Yalçınbayır, “ Bakanlar, milletvekilleri belediye başkanı adayı. Milletvekilliğinde boşalma olduğunda Anayasa, ara seçim yapılmasını öngörmüş. Yani Türkiye, yerel seçim sonrası, ara seçim yapmak zorunda. Ne 201’de ne de 2013’de Anayasa hükmüne uyulmadı. Tayyip Bey istemedi. Oysa ki, Anayasa mecburi halleri düzenlemiş. Milletvekilliğinde boşalma olduğunda ara seçim yapılacağını hükme bağlamış” dedi.

Yalçınbayır’a göre, 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden sonra ‘ara seçim’ yapılmalı. Cumhurbaşkanlığı ve ardından da genel seçimlere gidilmeli.

 

'YSK kendiliğinden devreye girmeli'

 

“İyi bir yürütme ara seçim yapılmamasına sebebiyet vermez” diyen Yalçınbayır, YSK’nin kendiliğinden devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti. Yalçınbayır, “Sistem keyfi çalışıyor. Hukuk devletinde keyfilik yoktur. Anayasa herkesi bağlar” diyor. Anayasa’nın ara seçimleri düzenleyen maddesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri

MADDE 78- Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

(Ek fıkra: 27/12/2002-4777/2 md.) Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz."