Sosyal Güvenlik

2 - Emeklilik Sözleşmesi

12 Ağustos 2008 03:00

Bireysel emeklilik sözleşmesi nedir?

Bireysel emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esasları düzenlemektedir. Ayrıca tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşmedir.

Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

Emeklilik sözleşmeleri, bireysel, gruba bağlı bireysel ve işveren grup emeklilik sözleşmeleri olarak üçe ayrılmaktadır.
 Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
 Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
 İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan bir sözleşmedir.

Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Teklif formunun katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalandığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girer. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, grubun yürürlük tarihinden sonra gruba dâhil olan katılımcıların yürürlük tarihi, katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir.

Sisteme girerken imzalamam gereken belgeler nelerdir? Bana hangi belgeler verilecek?

Emeklilik şirketi, katılımcı adayının gelir düzeyine ve risk getiri profili formunda doldurduğu bilgilere uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifini katılımcı adayına sunar.

Katılımcı, kendisine sunulan teklifi kabul etmesi durumunda, giriş bilgi formu ve teklif formunu doldurup imzalar. Şirket imzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzunu katılımcıya verir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu sponsor kuruluş tarafından doldurularak imzalanmaktadır.

Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan formdur.
Teklif formu: Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan formdur.
Tanıtım kılavuzu: Bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içeren kitapçıktır.

Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde katılımcı veya sponsor kuruluşa gönderilir.

Bireysel emeklilik sisteminde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

Evet. Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma imkânı bulunmaktadır.

Kimleri lehdar olarak seçebilirim?

Katılımcı istediği kişi / kişileri lehdar olarak tayin edebilmektedir. Lehdar / lehdarlar sözleşmede belirtilir. Lehdarın belirlenmemiş olması ve katılımcının vefatı halinde, birikimler katılımcının kanuni mirasçılarına ödenir.

Emeklilik sözleşmesi teklif formum şirket tarafından kabul edilmezse yapmış olduğum ödemelerden ne tür kesintiler yapılacaktır?

Emeklilik sözleşmesi teklif formunun şirket tarafından kabul edilmemesi durumunda, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte 7 iş günü içinde ödeyene iade edilecektir.

Sözleşme yapmaktan vazgeçme hakkım var mı, cayma hakkını kullanmam halinde herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte 7 iş günü içinde ödeyene iade edilecektir.

Sözleşmem hangi durumda feshedilebilir?

Katılımcının teklif formunu imzalanmasından itibaren 60 gün içinde hiç bir ödeme yapmamış olması ve emeklilik sözleşmesinde hüküm bulunması kaydıyla, şirket sözleşmeyi feshedilebilir. Bu durumda katılımcı bireysel emeklilik sistemine girmiş sayılmaz.