Sosyal Güvenlik

15 - BES’e katılımın işverenler için avantajları

12 Ağustos 2008 03:00

BES’e katılımın işyerine bağlılığı artırmanın yanı sıra vergisel avantajları da bulunuyor. Eğer bir işverenseniz; çalışanlarınız adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını, ücretlerle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz.

Ancak, gerek sizin gerekse çalışanlarınızın ödediği ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı, çalışanınızın elde ettiği ücretin yüzde 10’unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Vergi avantajının kim tarafından kullanılacağı konusu, işveren ve çalışan arasındaki mutabakat sonucu belirlenir.

(Brüt Ücretin %10’u = Çalışanın Vergi Matrahından İndireceği Tutar + İşveren Tarafından Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak Alınacak Tutar)

Örnek: Çalışan bireysel emeklilik sistemine 200 YTL öderken işveren çalışan adına 100 YTL katkı payı ödemektedir. Çalışanın aylık brüt ücreti 2.500 YTL iken çalışan tarafından ödenen 200 YTL’nin vergi matrahından indirildiği varsayımı altında işveren tarafından gider olarak yazılabilecek tutar 50 YTL’dir.

ETİKETLER

haber