Eğitim

1402'likler: Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor, derhal istifaya davet ediyoruz!

"Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırıdır"

09 Şubat 2017 22:05

12 Eylül darbesinden sonra yayımlanan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nu mağduru olan ve “1402’likler” olarak bilinen akademisyenler, son 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenler akademisyenler için bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada “Mülkiye’nin hocalarını, yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi Yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz ve Baskın Oran’ın imzası bulunan açıklama şöyle:

Bizler, aşağıda, imzası bulunan 12 Eylül dönemi askeri yönetimi tarafından 34 yıl önce görevlerinden uzaklaştırılmış Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğretim üyelerinden hayatta olanlar (Bugün aramızda olmayan Bahri Savcı, Alpaslan Işıklı ve Kurthan Fişek’in de , hayatta olsalardı, bizimle birlikte olacaklarına inanarak) aşağıdaki duyuruyu kamuya sunmayı ödev sayıyoruz.

Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan Mülkiye, bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç, kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirilmiştir.

Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırıdır.

Bir kere, olağanüstü hal yetkileri kullanılacak işlemlerin kapsamı, olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın, olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt yada iddia ortaya konmuş değildir.

İkinci olarak; ceza niteliğinde uygulamalarda savunma hakkı, en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir. Mülkiye tasfiyesinde bu ilkeye uyulmamıştır.

YÖK, “İhraç edilen kişileri üniversiteler belirliyor” açıklamasını yapmıştır. Bu nedenle, Mülkiye’nin hocalarını, yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi Yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz.