Sosyal Güvenlik

14 - Grup emeklilik sözleşmeleri

12 Ağustos 2008 03:00

- Grup emeklilik sözleşmeleri en az 10 kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenir. Ancak 10 kişiden az olsanız da bir işyeri iseniz, tüzel kişiliğe haiz bir meslek kuruluşu, dernek veya grupta çalışanların ve üye olanların tamamını kapsayacak şekilde bir emeklilik planı düşünüyorsanız, sözleşmeniz grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilebilir.

- Emeklilik şirketleri sadece belli bir gruba yönelik emeklilik planları hazırlayabilir, belirli bir gruba yönelik emeklilik yatırım fonu kurabilir.

- Grup emeklilik sözleşmelerinde bireysel emeklilik sözleşmelerinden farklı olarak katılımcıya gönderilen belgeler arasında diğer belgelerin yanı sıra “Emeklilik Sözleşmesi Özet Metni” yer alır.

- Çalışanlarınız veya üyeleriniz adına ödediğiniz katkı payları ayrı bir hesapta takip edilir. Çalışanlarınızın veya üyelerinizin bu birikimi hak etme süresi grup emeklilik sözleşmesi ile düzenlenir. Ancak her durumda bu süre, çalışanınızın ya da üyenizin grup emeklilik sözleşmesine dâhil olduğu tarihten itibaren 5 yılı aşamaz.