Sosyal Güvenlik

13 - Emekliliğiniz

12 Ağustos 2008 03:00

Vergilendirme:

Size yapılan ödemeler üzerinden,
- 10 yıl süre ile katkı payı ödemeden sistemden ayrılırsanız yüzde 15,

- 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsanız yüzde 10,

- BES’den emeklilik hakkı kazanırsanız (sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi nedenlerle ayrılanlar da dâhil olmak üzere) yüzde 5 oranında stopaj ödersiniz. Ancak emekli olma durumunda ödemelerin yüzde 25’i vergiden muaf tutulduğu için aslında stopaj kesintiniz yüzde 3,75 olur.

Emekliliğe hak kazandığınızda:

- Birikimlerinizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilir, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz.

- Programlı geri ödeme seçeneğinde, ödeme dönemi ve tutarınızı yılda en fazla iki kez olmak üzere değiştirebilir, fon dağılımı değiştirme ve aktarım haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, ilgili hesaba katkı payı ödeyemez veya hesap birleştirmesi işlemi yapamazsınız.

-Yıllık gelir sigortası yaptırarak maaş bağlanmasını talep edebilirsiniz. Maaşınızı aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde alabilirsiniz.

Unutmayın, yıllık gelir sigortası sözleşmesi emeklilik sözleşmenizin bir parçası değil, emekliliğe hak kazanıldıktan sonra başka bir emeklilik veya hayat sigorta şirketiyle de düzenlenebilecek ayrı bir sözleşmedir.

- Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa; bu sözleşmelerden birinden emekliliğe hak kazandıysanız, (10 yıl boyunca katkı payı ödediyseniz ve 56 yaşınızı tamamladıysanız) ve diğer sözleşmelerinizden de emekli olmak istiyorsanız;
Bu hakkın kullanılmaması durumunda, diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanabilmeniz için bu sözleşmeler için de 10 yıl boyunca katkı payı ödemeniz gerekir.

Emeklilik hakkınızı kullanacağınıza dair taleple birlikte, diğer sözleşmeleriniz için de emeklilik hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeyi unutmayın…