Sosyal Güvenlik

12 - Emeklilik yatırım fonları

12 Ağustos 2008 03:00

Nedir?

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır.

Nasıl seçmeliyim?

Planınız kapsamında sunulan fonları yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi, seçeceğiniz fonlar arasında plan kapsamında tanımlanan sınırlar dâhilinde istediğiniz oranlarda paylaştırabilirsiniz.

Fonun amacı ve yatırım stratejisi ile sizin yatırım tercihlerinizin uyuşması fon seçiminde dikkat edilecek unsurlar arasındadır. Şirketlerin web sitelerinden bulabileceğiniz yatırım fonları tanıtım kılavuzları, fiyat ve getiri bilgileri fon seçiminizde yardımcı olacaktır.

Emeklilik yatırım fonları getirileri ile ilgili şirketinizin sözlü ya da yazılı herhangi bir garanti vermesi mümkün değildir.

Fonlardaki vergi avantajı nedir?

1 Ekim 2006 tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım fonlarının ilgili fona iadesi sırasında elde edilen getiriler %10 oranında stopaja tabi* iken emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

*Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılması dolayısıyla elde edilen getirilere muafiyet tanınmıştır.