Sosyal Güvenlik

10 - Vergi avantajınız

12 Ağustos 2008 03:00

Kendiniz ve eşiniz adına ödediğiniz katkı paylarını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz! Böylece vergi avantajını kullanarak bireysel emeklilik sistemi için cebinizden çıkan tutarı vergi avantajını kullanarak düşürebilirsiniz.
İşverenler de çalışanlar adına ödedikleri katkı paylarını vergi matrahlarından indirebilirler.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını;

- Ücretli çalışanlar ücretinin %10'unu aşmamak üzere (GVK. Mad. 63/3)

- Yıllık beyanname verenler beyan ettikleri gelirin %10'unu, (GVK. Mad. 89/1) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirebilirler.

- İşverenler de yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazmak suretiyle kurumlar vergisi matrahından indirilebilirler. (GVK. Mad. 40/9)

Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.