Giglio Adası'nın siluetine eklenen dev batık Costa Concordia

16 Eylül 2013 18:56

17

27

37

47

57

67

77