Belki Beni Tanıyamayacaksın: Ömer Koç koleksiyonundan Atatürk fotoğrafları ve hatıraları

17 Mayıs 2019 20:00

123

Ömer Mehmet Koç koleksiyonundan fotoğraflar ve belgelerle, Atatürk'ün askerî dış görünüşünün yanı sıra, ruh dünyasına da ait çarpıcı izler taşıyan "Belki Beni Tanıyamayacaksın - Mustafa Kemal Atatürk'ten Hatıralar" kitabı, Koç Grubu'nca Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına özel olarak hazırlandı. Bahattin Öztuncay'ın hazırladığı kitap, Atatürk'ün muhtelif zamanlarda çekilmiş fotoğraflarından oluşuyor.

223

II. Meşrutiyet dönemi sırasında, 13 Nisan 1909'da başlatılan isyanı (31 Mart vakası) bastırmak amacıyla Selanik'te kurulan Hareket Ordusu'nun kumandanı Hüsnü Paşa ve Kurmay Başkanı Kolağası Mustafa Kemal Bey, İstanbul'a doğru trenle yola çıkmadan önce. (15 Nisan 1909)

323

Kolağası Mustafa Kemal Bey ve Mülâzım-ı Sâni (Üsteğmen) İzzettin Bey (Çalışlar) (Haziran 1910)

423

Ali Fethi Bey (Okyar) ve Kolağası Mustafa Kemal Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun gözlemcileri sıfatı ile Fransa'nın kuzeyindeki askerî tatbikatı takip amacıyla Picardie manevralarında ( 12-18 Eylül 1910)

523

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal, Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. Derne Kumandanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Bey, Mücahit Bedevi Kuvvetler önünde emirlerini yazdırırken (Mart - Mayıs 1912)

623

Yarbay Mustafa Kemal Bey Osmanlı Askerî Ataşesi ( Sofya 1914) Mustafa Kemal bu fotoğrafını kendisine Sofya'daki görevinde tanıştığı ve kendisine Almanca öğreten Madam Hilda Christianus'a hediye etmiştir

723

Anafartalar Grubu Kumandanı Mustafa Kemal'in bu portresi, Wilhelm Victor Krausz'un İstanbul'da, Çanakkale Savaşı esnasında yapmış olduğu (1915-1916) çalışmalardan biriydi.

823

Anafartalar Grubu Kumandanı Miralay (Kurmay Albay) Mustafa Kemal Bey'in Harp Mecmuası'nın 4. sayısında yayımlanmış fotoğrafı (Ocak 1916)

923

7. Ordu Kumandanı Mirliva (Tümgeneral) Mustafa Kemal Bey''in, Selanik'te çocukluk yıllarında eğitimine destek olan ve Falih Rıfkı Atay'ın hatıratında da adı geçen Evrenoszâde Muhsin Bey'e itfah ettiği fotoğraf. (Halep 1917)

1023

Yıldırım Orduları Grubu'na bağlı 7.Ordu Kumandanı Mirlivâ Mustafa Kemal Paşa ve ayakta soldan itibaren başyaver Salih Bozok, emir subayları Şükrü Tezer ve Cevat Abbas Gürer. 15 Ekim 1917'de 7. Ordu Kumandanlığı'ndan ayrılan ve izinli olarak İstanbul'a dönmekte olan Mustafa Kemal tarafından "Hürriyet ve İtilaf Fırkası" üyelerinden, eski Maraş Mebusu Hasib Bey'e ithaf edilmiştir.

1123

Mirlivâ Mustafa Kemal Bey'in, Ali Fethi Okyar'a ithaf ettiği fotoğraf.  Ali Fethi Okyar, yaşamı boyunca Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından biri olmuştur. Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almış, Başbakanlık ve TBMM başkanlığı yapmış, Atatürk'ün talimatıyla 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı yönetmiş, ilerleyen yıllarda Londra Büyükelçiliği ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürütmüştür.

1223

Mustafa Kemal Paşa ve 5. Kafkas Tümeni Kumandanı Cemil Cahit Bey (Toydemir) 

1323

Mustafa Kemal Paşa'nın Millî Mücadele yıllarında Sakarya Zaferi'nden sonra (1921) çekilen fotoğrafın üzerinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" yazmaktadır.

1423

L'Ilustration'un 16 Eylül 1922 tarihli nüshasındaki haber, "Muzaffer Lider, Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist orduların Başkumandanı General İsmet Paşa" manşetiyle duyurulmuştur.

1523

Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'in alınışından 5 gün sonra, 14 Eylül 1922 günü tanıştığı ve 29 Ocak 1923 - 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında evli kaldığı eşi Latife Hanım'a (Uşaklıgil) ithaf etmiş olduğu bu portre, Çankaya Köşkü'nde çekilmiştir. 

1623

19 Eylül 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya  Gazi unvanı verilmişti. İttihat ve Terakki Partisi üyesi, Meclis-i Mebusan'dan İstanbul Milletvekili ve yazar Salâh Cimcoz'a hediye edilmiş bu portre, Başkumandanlık Fotoğraf Zabiti göreviyle çalışan Esat Nedim Bey tarafından İzmir'in işgalden kurtarılmasından sonra, 10 Eylül - 1 Ekim 1922 tarihleri arasında çekilmiştir.

1723

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 23 Eylül 1924'te Samsun'da ziyaret ettiği Dârüleytam (Yetim ve bakıma muhtaç çocuklar için yurt) Hatırası

1823

Atatürk, bu fotoğrafını Kurtuluş Savaşı sırasında Batı cephesinde çarpışan ve Lozan Barış Konferansı'na katılan heyette danışman sıfatı ile görev aldıktan sonra, 1924 yılında kendisine genel sekreter olarak atadığı Tevfik Bıyıkoğlu'na ithaf etmiştir.  (Ankara 1926)

1923

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul ziyareti esnasında Bogos Tarkulyan'ın stüdyosunda çekilen fotoğrafı. (Temmuz 1927)

2023

Mustafa Kemal'i sivil ve askerî en başarılı yakın plan, portre fotoğraflar 1925-26 döneminde Ferid İbrahim Bey tarafından çekilmiştir. Ferid İbrahim Bey, aynı zamanda bu fotoğrafların büyütülmüş baskılarını hazırlayarak yağlıboya ile renklendirmiştir. (Ankara 1926)

2123

Resi-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İngiltere Kralı VII. Edward, İsmet İnönü ve İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine Lyham ile birlikte Ertuğrul yatında.  (5 Eylül 1936)

2223

Cumhuriyet gazetesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün katafalkının Ankara'ya taşınmasını duyurduğu 20 Kasım 1928 tarihli manşeti. "İstanbul'un Atatürk'e vedası"

2323

Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de büyük bir konvoy eşliğinde Dolmabahçe'den Sarayburnu'na getirildi. Önce Zafer torpido botuna sonra da Yavuz zırhlısına konularak İzmit'e nakledildi; aynı günün akşamı Ankara'ya uğurlandı. 20 Kasım'da Ankara'da devlet erkânı ve halk tarafından karşılanan cenaze on iki general tarafından top arabasına yerleştirildi ve yüz pare top atışıyla selamlandı. 21 Kasım 1938 günü büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledildi. Anıtkabir'in yapımına 1944 yılında başlandı ve 1953'te tamamlandı.  Vefatından 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnoğrafya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'deki ebedî istirâhatgâhına nakledildi.