Haberler

Kadınlar 5 bin yıldır şiddete maruz kalıyor

07 Aralık 2018 14:42

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından kadına şiddete farkındalık oluşturacak bir seminer düzenlendi. Burada konuşan Hukukçu Esra Gültekin, kadına şiddetin sadece modern çağda değil geçmişte de var olduğunu belirterek, “Milattan önceki 3000 yılına ait arkeolojik kazılarda kadın ve erkek kemiklerinin incelenmesi sırasında, kadın kemiklerindeki kırık oranının yüzde 50 ila yüzde 70 oranında olduğu raporlanıyor. Şunu görüyoruz ki, hem bugün modern dünyada bu bir vaka olarak devam ediyor, hem geçmişte tarihsel anlamda kadına şiddet mevcuttu” dedi. Üniversitenin Üsküdar yerleşkesinde ‘Bir Vaka Olarak Kadına Şiddet' adıyla dün gerçekleştirilen seminerde kadına şiddet konusu psikolojik ve hukuksal açıdan tüm yönleriyle ele alındı. Seminerde ayrıca, kadınları şiddetten korumanın yolları, insan olmanın değerleri ve erdem gibi konuların da üzerinde duruldu. Toplumun kadına atfettiği toplumsal roller, kadının toplumun içindeki değişen statüsü, bu statü ile beraber toplumsal dinamiklerin değişiyor olması, kadının annelik vasfının yanına 'çalışan kadın'ın geliyor olması ve tüm bunların birbiri ile kurduğu ilişkiye bakıldığında, kadına şiddetin altında tek bir neden olmadığını ifade eden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, “Kadının çocuk büyütüyor, işte çalışıyor olması, yaşam stresi ve evdeki stres ile ayrı boğuşuyor olması, tüm bunlarla beraber hayat arkadaşından bazen beklediği yardımı göremiyor olması, aynı zamanda evliliğin kendi içindeki gerginliklerinin de buna yansıması ile çok tartışılan olgulardan olan kadına şiddet karşımıza çıkıyor” dedi.