Ekonomi

Yüzde bir faize aldandılar

İller Bankası’nın çalışanlarına yüzde 1 faizli kredi verdiğini öğrenen altı başbakanlık müfettişi banka yönetimden aynı krediyi istedi, banka yönetim ku

13 Kasım 2008 02:00

İller Bankası’nı denetlemeye giden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun (BYDK) altı denetçisi, bankanın sadece personeline kullandırdığı düşük faizli kredinin kendileri için de uygulanması talebinde bulundu.

İller Bankası Yönetim Kurulu da bankayı denetleyen altı müfettişe sadece personele verilen yüzde 1 faizli krediden kullandırma kararı aldı. aktifhaber.com’da yer alan habere göre, BYDK, İller Bankası’nı denetlemek için kuruma altı müfettiş gönderdi. Müfettişler denetim sırasında, İller Bankası’nın personeline yüzde 1 faizli ve iki yıl vadeli kredi kullandırdığını tespit etti.

Bu derece düşük faizin sadece İller Bankası’nda uygulandığı belirtilen haberde, bu durumun eşitsizlik yaratarak, kamu kaynakların usulsüz kullanımına sebep olduğu için diğer kamu bankalarında yasaklandığı belirtildi.

Ancak, aralarında dönemin BYDK ikinci başkanı Namık Aydemir’in de bulunduğu, başdenetçi Hüseyin Torun, başdenetçi Mehmet Beder, denetçi M. Reşit Dinçer, denetçi Celal Tuncer, denetçi Kutlu Karaca’nın bu duruma dikkat çekmek yerine krediden banka personeli gibi yararlanmak için bankanın yönetim kuruluna başvuruda bulunduğu belirtildi.

BYDK Başdenetçisi Hüseyin Torun’un, İller Bankası Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı “Personelinize verilmekte olan beş maaş kredisinden yararlanmak istiyorum, gereğinin yapılmasını rica ederim” ifadelerinin yer aldığı dilekçeye de yer veren aktifhaber.com, başvuruları değerlediren İller Bankası Yönetim Kurulu’nun da 25 Ağustos 2005 tarih ve 35 sayılı kararla “Bankada görev yapmakta olan BYDK Denetçilerinin talep etmeleri halinde banka personeline verilen beş maaş krediden faydalandırılmalarını” kararlaştırdığını belirtti.

Bunun üzerine, kurul üyesi ve BYDK ikinci Başkanı Namık Aydemir’in 15 Mayıs 2007’de 21.045 YTL, Başdenetçi Hüseyin Torun’un 15 Ocak 2007’de 20.171 YTL, Başdenetçi Mehmet Beder’in 17 Aralık 2007’de 31.956 YTL, Denetçi M. Reşit Dinçer’in 15 Mayıs 2007’de 21.037 YTL, Denetçi Celal Tuncer’in 17 Aralık 2007’de 21.390 YTL, Denetçi Kutlu Karaca’nın 15 Mayıs 2007 tarihinde 21.037 YTL kredi kullandığı kaydedildi.

BYDK denetçilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak ve banka yöneticileri zor durumda bıraktığı savunulan haberde, piyasanın çok altında bir faiz oranı üzerinden bankadan kredi çekerek irtikâp suçu işlediği savunuldu.

Haberde, İller Bankası yöneticilerinin de bankaya tahsis edilen kaynakları mevzuata ve etik kurallara aykırı şekilde BYDK denetçilerine kullandırmalarıyla, irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumarak, denetim görevlerini ihmal ettiği kaydedildi.

Her kamu çalışanı gibi, BYDK çalışanlarının da ‘Kamu Etik Sözleşmesi’ imzaladığına dikkat çekilen haberde, bu sözleşmede şu ifadelerin yer aldığı vurgulandı:

“Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu bilinç ve anlayışıyla:
Görevimi saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.”

Haberde, konuya ilişkin belgelerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda Disiplin Kurulu’na sunulduğu belirtildi.


ETİKETLER

haber