Gündem

Yunus avcılığında Tarım Bakanlığı yetkili kılındı

Yeni sisteme uyum sürecinde kanunlarda değişiklikler yapılmaya devam ediyor

05 Ağustos 2018 16:36

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinin ardından devlet kurum ve kuruluşlarının bazılarının kime bağlı kılınacağı hâlâ soru işareti. Birçok noktada bahsi geçen kurum ve kuruluşlar doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlanırken, ‘yunus avcılığı’ gibi istisnalar da ortaya çıkıyor.

Su Ürünleri Kanunu’nun yeni sisteme uygunluğu çerçevesinde yapılan değişiklikte  “Bakanlar Kurulu” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilirken, kanunun yunus avcılığına ilişkin düzenlemede 'ilgili bakanlık' yetkili kılındı.

Buna göre, ‘Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen verilmesi'nde bakanlık söz sahibi oldu.

22 Mart 1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun yeni sisteme uygunluğu çerçevesinde yapılan değişiklikler şöyle:

(1) 15/5/1986 tarihli ve 3288 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, bu Kanunda geçen "Ticaret Bakanlığı" ile "Tarım Bakanlığı" deyimleri "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı", "Tüzük" deyimi, ise,"yönetmelik"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

ESKİ HÂLİ

MADDE 18 - Su ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadıyla, su ürünleri istihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alınan her türlü vergi, resim ve harçları indirmeye veya tamamen kaldırmaya, Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

YENİ HÂLİ

MADDE 18 - Su ürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadiyle, su ürünleri istihsal ve vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alınan her türlü vergi, resim ve harçları indirmeye veya tamamen kaldırmaya Cumhurbaşkanı, Yunus balığı avcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeye ilgili Bakanlık yetkilidir.