Gündem

YSK'da tasfiye süreci başlıyor; yaklaşık 450 müdür yer değiştirmek zorunda kalacak

Yeni yönetmeliğe göre YSK başkanı tek yetkili isim

20 Şubat 2018 12:37

TBMM’de kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un uygulama yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kabul edilen YSK Yasası’nın yayımlanan yönetmeliklerine göre bir ay içinde yaklaşık 450 seçim müdürü rotasyona tabi tutulacağı ve tasfiye sürecinin başlatılacağı belirtildi. Yeni yönetmeliğe göre, YSK başkanı tek yetkili kişi olacak. 

TBMM’de kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un uygulama yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, görevde olan seçim müdürleri ile müdür yardımcılarından nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapanlar ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapanlar en geç bir ay içinde atama dönemleri dikkate alınmaksızın bölgeler arası yer değiştirecek. Ancak YSK Başkanı yer değiştirmek zorunda olan müdür ve müdür yardımcılarından istediklerini “ihtiyaç” duyulduğu gerekçesiyle rotasyon dışında tutabilecek.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Kesin sayıları bilinmemekle birlikte görevdekilerin yarısından fazlasının rotasyona tabi tutulması bekleniyor. Yer değiştirmek zorunda kalacak 450 dolayındaki seçim müdüründen büyük bir bölümünün emekliliğini isteyeceği ve böylelikle Yüksek Seçim Kurulu’nda büyük bir tasfiye olacağı bildiriliyor. Muhalefet, yönetmeliğe esas oluşturan yasaya ilişkin muhalefet şerhinde, deneyimsiz ve atamaları ile ilgili kararlar Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın iradesine bırakılan müdür ve müdür yardımcılarının yöneteceği seçim süreçlerine önceki seçimlerden daha fazla şaibe bulaşacağı ve hatalı sonuçların oraya çıkacağına ilişkin kaygılarına verdi.

YSK başkanı tek yetkili


Yönetmelikle boşalan görevler için yapılacak yeni atamalarda YSK Başkanı tek yetkili olacak. İlk defa kurula alınacak kadroların yeri, sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenecek. Boşalan seçim müdür ve müdür yardımcılıkları için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapan, Kamu Personel Seçme Sınavında asgari 70 puan alanlardan kadro sayısının beş katı kadar aday mülakata çağrılacak.

Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki kurul üyesi ile bir genel müdür ve bir daire başkanının oluşturduğu sınav kurulu sözlü, uygun görürse de uygulamalı sınav yapacak. Sözlü sınavda başarılı olanlardan başkanın uygun gördüğü adayların ataması yapılacak.

Görevde yükselmede de Başkan tarafından belirlenecek sınıf, unvan ve sayıda kadro için, kurul, “gerekli görülürse” de ÖSYM sınav yapacak. Bu sınavda yüz üzerinden 60 alanlar “kayıt altına alınmayan” sözlü sınav sonucu başarılı ya da başarısız sayılacak.

Yönetmelikle kurul personelinin Adalet Bakanlığı’na merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilebilmesine ya da il ve ilçelerde adalet hizmetlerinde görevlendirilebilmesinin de yolu açıldı.
Kurul Başkanı ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlarına seçim iş ve işlemlerinde işçi ve hizmetliler dâhil bütün kamu görevlileri dışında belirsiz bir hükümle “gerekli gördüğü kimseleri çalıştırma” yetkisi de verildi.