Gündem

YGS'de iki hatalı soru daha var iddiası

Geçtiğimiz günlerde YGS'de bir sorunun hatalı olduğu açıklanmıştı

23 Mart 2015 09:57

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) çocuğu sınava giren emekli Türkçe öğretmeni, Türkçe testinde yer alan bir sorunun hatalı olduğunu savundu. Türkçe testinin 20’nci sorusunun birden fazla doğru yanıtı olduğunu belirten uzmanlar, kesinlikle iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

2015-YGS’ye çocuğu giren emekli Türkçe öğretmeni Nurdan Keleş, sadece adayların erişimine açılan yüzde 80’lik bölümdeki Türkçe testinin 20. sorusunun hatalı olduğunu savundu. Keleş, şunları söyledi: “Parçada bir konu ele alınıp açıklanıyor. Bu nedenle ‘C’ seçeneği doğrudur. Ayrıca  ‘basamak’ sözcüğünde mecaz (soyut yan anlam) kullanım söz konusudur. Haşim’in ‘Merdiven’i gibi. Mecaz, somutlaştırmadır. ‘Altını çizmek’ sözü de ‘önemsemek’ soyut kavramını somutlaştırmaktadır. Bu nedenle ‘D’ seçeneği de doğrudur. ÖSYM’ye ise ‘C’ şıkkını işaretleyen adaylara puan verdi.”

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, sorunun birden fazla doğru yanıtı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, şu görüşleri paylaştı:

 

Adaletli değil

 

- Ramis Ömer - Bilim Dershanesi Türkçe öğretmeni Parça, bir konuya açıklık getirdiği için ‘C’ seçeneği doğrudur. Parçanın son cümlesinde geçen ‘Basamaklar’ sözcüğü ile somutlama yapılmıştır. Dolayısıyla soyut bir kavrama görünürlük kazandırılarak somutlamaya başvurulmuştur. Bu durumda ‘D’ seçeneği de doğrudur. ‘Basamak’ sözcüğü ile manevi yükselme örneklendirildiğinden dolayı ‘B’ seçeneği de doğrudur. Çünkü her somutlama aynı zamanda bir örneklemedir. Bu soruyla öğrencinin doğru değerlendirilip ölçülmesinin adaletli olacağından emin değiliz.

- Hakan İnan -Kültür Dershanesi Türkçe öğretmeni Sorunun üç doğru yanıtı bulunurken ÖSYM’ye göre sadece ‘C’ seçeneği doğru. Anlam karmaşasına yol açan hatalı sorunun iptal edilmesi gerekir. Sözkonusu parçada sadece ‘A’ şıkkında yer alan ‘Koşul öne sürme’ yoktur. Soru hazırlanırken soru kökünde bir değişiklik yapılabilir ve ‘Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?’ diye sorulabilirdi.

Türkçe’de 3. yanlış iddiası

ÖZDEBİR Başkanı Faruk Köprülü, Türkçe’de bir sorunun daha yanlış olduğunu iddia etti.  Soru ve açıklaması şöyle:

İşte 10. soru

SORU 10: Edebiyat tarihi; edebi eserlerin kronolojik bir sıra içinde oluşturdukları (I) ve birbirleriyle ilgisi olmayan eserler yığını değil; edebi olarak şimdiki zaman da yaşayan (II) sanat eserlerinin oluşturduğu organik bir bütünün sonucudur. (III) Bu organik bütün içinde yer alan sanat eserleri, birbirine benzeyen (IV) nitelikleriyle belli bir kültürün ve o kültürün ait olduğu medeniyetin oluşturduğu bir edebiyat geleneği (V) meydana getirir.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır?

A) II

B) I

C) III

D)IV

E) V

Parçada sorulan birden çok ses olayına yanıt olarak “benzeyen” yani E seçeneği verilmiştir. Bu sözcükte ünlü düşmesi ve “y” yardımcı ünsüzü görüldüğünden birden çok ses olayı örneklenmiştir. Ancak I numaralı “oluşturdukları” sözcüğünde de birden fazla ses olayı söz konusudur. Çünkü “ol-u-ş-tur-duk-ları” sözcüğünün oluşumunda “ol-” kökü ile “-ş” yapım eki arasında “u” yardımcı ünlüsü türemiştir. Devamında ise  “d” sesi “t” ye dönüşerek ünsüz benzeşmesi olmuştur. Dolayısıyla bu sözcükte de birden fazla ses olayı vardır. Bu hâliyle bu soru iki doğru cevap içermektedir.