Gündem

Yeni YÖK yasasıyla öğretim üyelerine başörtüsü ve sakal yasağı kalkacak

Yükseköğretim yasa taslağı MEB'e gönderildi. Taslak yasalaşırsa üniversitelerde öğretim üyeleri ve öğrenciler için için başörtüsü ve sakal serbest olacak

15 Ocak 2013 16:28

YÖK yasa taslağı son şekli verilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi. Kılık kıyafet serbestisi içeren taslak, rektör seçimine ilişkin de yeni düzenlemeler içeriyor. Taslakla hem öğrenciler, hem de öğretim üyeleri için kılık kıyafet konusunda serbestlik getiriyor. Taslak bu haliyle yasalaşırsa, öğretim üyeleri ve öğrenciler için başörtüsü ve sakal serbest olacak.

YÖK'te son şekli verilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yükseköğretim yasa taslağında biri öğrencileri, biri de öğretim üyelerini ilgilendiren 2 yeni madde dikkat çekti.

"Eğitim öğretim hürriyeti" başlıklı 4. maddede tüm öğrencilerin, siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, cinsiyet ve kılık kıyafet ayrımı gözetilmeksizin eğitim hakkına sahip olduğu belirtiliyor.  Taslağın "Eğitim öğretim hürriyeti" başlıklı 4. maddesi şöyle:

"Her öğrenci eğitim öğretim hak ve hürriyetinden siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık-kıyafet tercihi ve sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit olarak yararlanır. Hiçbir öğrenci yukarıda belirtilen sebeplere dayalı olarak eğitim-öğretim hakkından ve hürriyetinden mahrum bırakılamaz."


Öğretim üyelerine de kılık kıyafet serbestisi


Taslakta "Bilimsel ve akademik hürriyet ve teminat" başlığıyla yer alan 5. madde  öğretim üyelerine ilişkin. Maddede, öğrenciler gibi, öğretim üyelerinin de dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, kılık kıyafet tercihi gibi nedenlerle ayrıma uğratılamayacağı belirtiliyor. Madde metni şöyle:

"Her öğretim elemanı siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık-kıyafet tercihi ve diğer sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin serbestçe eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, yayın yapma ve akademik faaliyetlerde bulunmak hakkına ve hürriyetine sahiptir."

Taslakta, hem öğrenciler, hem de öğretim üyeleri için başörtü ve sakal gibi tercihlerin önü açılıyor.


'Rektör seçiminde bağışçılar da söz sahibi olacak'


Taslağa göre, öz geliri ve akademik faaliyet puanı yüksek üniversiteler, öğretim üyelerinin çoğunluğunun onayı halinde konsey oluşturabilecek. Bu üniversitelerde rektörü de konsey seçecek. Taslakta, rektör seçimine yönelik konseyi olmayan devlet üniversiteleri için ise 3 alternatif getiriliyor. İlk alternatife göre, öğretim üyeleri, üniversiteye mali destek sunan dış paydaşlar ve mezunlardan oluşan bir "Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu" kurulacak ve o komisyonun belirleyeceği 3 rektör adayından birini Cumhurbaşkanı atayacak.

İkinci alternatife göre ise, mevcut durumda olduğu gibi rektör olmak isteyen adaylar Senatoya başvuracak. Üniversitede yapılacak oylama sonucu en yüksek oyu alan aday, Cumhurbaşkanınca atanacak.

Son alternatife göre de rektör seçimi için, öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan bir Üniversite Meclisi kurulacak. Bu Meclisin belirleyeceği 3 rektör adayından birini Cumhurbaşkanı atayacak.