Ekonomi

Yeni yasaya göre artık hayvanlar ve ağaçlar ipotek edilebilecek!

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun Tasarısı, 20 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

25 Kasım 2016 03:01

1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek olan 'Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu' ile artık hayvanlar ve ağaçlar üzerinde de rehin kurulabilecek. Yasa, 20 Ekim 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 28 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yasa tasarısı ile, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana erişiminin kolaylaştırılması için; teslimsiz taşınır hakkının güvence olarak yaygınlaştırılması, rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi ve taşınır rehninde açıklığın sağlanması suretiyle rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yollar geliştirilmesi amaçlanıyordu.

Ağaçlar ve hayvanlar üzerine ipotek konulabilecek

6750 sayılı 'Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 5. Maddesi b bendine göre, çok yıllık ürün veren ağaçlar ve aynı maddenin d bendine göre hayvanlar üzerine ipotek konulabilecek. 

Çiftçi ve üreticilerin finansman erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bu yasaya göre, üzerinden ticari kazanç sağlanan ağaç ve hayvanlar üretici tarafından bankaya ipotek olarak gösterilebilecek. 

Ticari amaç için kullanılan bu hayvanlara, borcun ödenmemesi durumundan haciz uygulanabilecek.