Gündem

'Yeni yargı paketi' TBMM'den geçti

Yeni yargı paketiyle, sulh ceza mahkemeleri kaldırılacak, bu mahkemelerin görevi asliye ceza mahkemesine devredilecek

18 Haziran 2014 16:07

Cinsel suçlara verilen cezaların ağırlaştırılması ve Soma'da maden faciasının yaşandığı Soma Kömürcülük'te çalışan işçilere işsizlik fonundan maaş bağlanmasını da öngören ‘yeni yargı paketi' Meclis'ten geçti. Yeni yasayla kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlarda cezalar katlanıyor. Yargıtay Kanunu baştan aşağıya değişiyor.

Kamuoyunda ‘yeni yargı paketi’ olarak bilinen, 104 maddelik kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, kanundan bazı maddeler şöyle:

- Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

- Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

- Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddet sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.

- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edenler 20 yıldan 30 yıla kadar hapse çarptırılacak.

- Uyuşturucu bulunduran ya da kullananlar, dava açılmasının ertelenmesi hükmünden bir kez yararlanacak.

- Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumlar, toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmuyorsa cezalarının infazı geri bırakılacak

- Sulh ceza mahkemeleri kaldırılacak, bu mahkemelerin görevi asliye ceza mahkemesine devredilecek.

- Soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla ise sulh ceza hakimliği kurulacak.

- Yargıtay Birinci Başkanı seçilmek için en az 10 yıl, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az 5 yıl, daire başkanı seçilebilmek için ise en az 3 yıl Yargıtay üyeliği yapmış olmak gerekecek.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçiminde, 5 adaydan sadece bir adaya oy verilebilecek.

-  Yargıtay'da, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 gün içinde Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları, 7 gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenecek.

- Soma'da maden kazanın meydana geldiği ocağın işletmesinde 13 Mayıs itibarıyla sigortalı olanlara veya bunların hak sahiplerine, son aylık net ücretleri esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen sürede İşsizlik Fonu'ndan aylık ödeme yapılacak

-Soma Holding'e ait üç işletmede, işyerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak suretiyle işveren tarafından ödenmeyen ücretleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenen süreyle aylık olarak İşsizlik Fonu'ndan ödenecek ve yapılan bu ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilecek

- HSYK Genel Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarını da atayacak

-HSYK Genel Kurulu'nda görev yapan 657 sayılı kanuna tabi personel, genel sekreterin teklifi ve başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına atanabilecek

-Kurul müfettişleri, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanacak

-Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, bir yıl yerine iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.