Gündem

Yeni otopark yönetmeliği: Elektrikli araç yeri şartı getirildi

25 Mart 2021 10:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde yaptığı değişikleri Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, bölge ve genel otoparklar ile AVM'lere ait otoparklarda şarj ünitesi dâhil olmak üzere en az yüzde 10 oranında elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenme yapılacak.

30 bin metrekareden büyük AVM'lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70 bin metrekareden büyük AVM'lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor.

Tebliğe göre, söz konusu yerlerde elektrikli araçlara yönelik getirilen düzenlemedeki yüzde 10 oranı 2023'e kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu tarihe kadar elektrikli araçların şarj ünitelerinde hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmayacak.

Tebliğ kapsamında ayrıca, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında, zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5'inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranacak. Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, meskenlerde bağımsız bölüm brüt alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenecek.

Otopark bedeli belediyeler tarafından karşılanacak

Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili belediyelerce karşılanması zorunlu olacak. Belediyeler tarafından bedel alınmış olan parseller için bölge otoparkları ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlanacak.

Otopark bedelinin yüzde 25'i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlanmak kaydı ile en çok 18 ay içinde 6 eşit taksitte ve kalan taksitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsil edilecek. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında yüzde 25'lik peşin ödenen kısım haricindeki ödemelere ilişkin taahhütname alınacak. Taksitle ödenecek yüzde 75'lik kısım ödenmeden yapı kullanma izni düzenlenmeyecek.

Noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olan, mevzuata uygun şekilde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasına rağmen idaresince yapı ruhsatı düzenlenmemiş olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ihale tarihi veya kararı alınmış ya da yapım ihalesi yapılmış olan yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 31 Aralık'a kadar eski otopark yönetmeliğine göre sonuçlandırılacak.

Zorunlu otopark alanları da düzenlendi 

Yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede de düzenleme yapıldı. Buna göre, 80 m2 her bir daire için 1 adet, 80-120 m2 her iki daire için 1 adet, 120-180 m2 her daire için 1 adet ve 180 m2 üzeri her daire için 2 adet park yeri olması gerekiyor.

Listeye göre, ticari amaçlı binalarda her bağımsız bölüm için 1 adet olarak öngörülen park yerinde alan sınırı; dükkan, mağaza ve bankalar için 30 m2'den 40 m2'ye, marketler için 20 m2'den 30 m2'ye, büro binaları için 40 m2'den 50 m2'ye çıkarıldı. Listeye endüstri bölgeleri için de 500 m2 alan sınırı eklendi