Gündem

Yeni MÜSİAD yönetimi faaliyet planını açıkladı

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Merkez'inde yeni Yönetim Kurulu'nu tanıttı. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalara teşekkür ederek yeni dönem programını açıkladı

16 Mayıs 2012 17:27

 

Konuşmasına Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerle başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Her türlü politik ve ekonomik iklimde, ortaya koyduğu istikrarlı ve başarılı çalışmalarla, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan MÜSİAD, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için, bütün komisyonları ve kurullarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir” diyerek konuşmasına devam etti.
 
Genel Kurul’un ardından bugüne dek geçen yaklaşık 15 günlük süre içinde, birimlerimizle ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde, MÜSİAD’ın önümüzdeki döneme ait faaliyet plan ve programını belirlediklerini ifade eden Nail Olpak açıklamasına şöyle devam etti:
 
4. Dönem Başkanımız Ömer Cihad Vardan’ın başarılı bir başkanlık döneminin ardından, Genel Kurulumuzun teveccühü ile, önce MÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu belirlendi, akabinde ise Yönetim Kurulumuz aralarından yeni dönem Başkanı olarak beni seçti.
 
İyi biliyoruz ki, hiç kimse, başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Bizden önce görev alan arkadaşlarımız, yaptıkları işlere dört elle sarılmış, üstlendikleri sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için var güçleriyle çalışmışlardır. Bugüne kadar MÜSİAD’a emek veren Başkanlarımıza ve Yönetim Kurullarına, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
 

'Çıtayı yükselteceğiz' 

 
"Yeni Yönetim Kurulu ile birlikte, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetlerimizi daha ileri götürecek ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşıyacağız" diyen Nail Olpak, "Ülkemizin küresel ölçekte ortaya koyduğu başarının da asıl sahipleri, ellerini ceplerinden çıkararak ülkemizin gelişme basamaklarını tırmanmasına katkıda bulunan, özgüven sahibi, vizyoner, girişimci iş adamlarıdır. MÜSİAD üyeleri, tam 22 yıldır "Cömert Nil ve yeşil Tuna"nın beslediği kardeş kültürler ve coğrafyaları buluşturmak şuuruyla hareket etmiş, Hz. Mevlana’nın "Bir ayağı kendi zemininde sabit, diğer ayağı bütün dünyayı dolaşan pergel gibi olun" öğüdüne uygun olarak, dünyanın dört bir yanına yelken açmışlardır" dedi.
 
MÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın üyelerinin, MÜSİAD'ın "Yüksek ahlak – Yüksek Teknoloji" düsturunun, MÜSİAD'ın 22 yıl öncesinden bugünlere ışık tutan vizyonunun daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, MÜSİAD'ın yeni yönetimi olarak, dün nasılsa, yarın da hiç bir ayrım yapmadan, Türkiye yararına her işte, herkesle, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmaya devam edeceklerini ifade eden Olpak, bununla da yetinmeyip, iş yaptıkları her alanda Türkiye’nin vizyonunu geliştirecek sosyo-ekonomik etkileşimlerle, ülkemize toplumsal katkılar sağlayacaklarını belirtti.
 
Türkiye'nin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak 22 yıldır Türkiye'nin ilerlemesi için çalıştıklarını ifade eden Olpak, "Günden güne büyüyor, Türkiye'nin ve dünyanın her köşesine yayılıyoruz. MÜSİAD çatısı altında toplanan işadamlarına, özgüven, vizyon, yeni pazarlar kazandırıyor, onların Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan oluşturuyoruz. Bugün MÜSİAD üyeleri, ülkemizin ihracatının %15'ini gerçekleştiriyor, milli gelirimizin 105 milyar dolarını üretiyor ve ülke istihdamına 1,2 milyon kişilik bir katkı sağlıyor" dedi.
 
Olpak konuşmasına şöyle devam etti:
 
Son yıllarda uluslararası alanda yaşanan gelişmelerle birlikte, yakın coğrafyamızda; istikrar, güvenlik ve özgürlük kuşağının yanı sıra, geniş ve ölçek ekonomilerini kullanan iktisadi refah havzalarının oluşmaya başlaması, işadamlarına pazar çeşitliliği ile birlikte yeni fırsatlar sunmuştur. Ülkemizde de, özellikle 2000 sonrası dönemde yakalanan siyasal istikrar, ekonomik istikrarla pekiştirilmiş, bunun sonucu olarak birçok alanda olumlu gelişmeler görülmüştür. Şimdi, Türkiye daha hareketli, daha bereketli bir ekonomik sürece girmektedir. Ancak bu, "taşı delen, damlaların kuvveti değil, sürekliliğidir" gerçeğini bilerek, yol alacağımız bir dönemdir. 
 
Bilindiği gibi, artan enerji ihtiyacımız, doğu ve kuzeydeki zengin enerji kaynaklarına sahip komşularımızla daha yakın ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir. Öte yandan, Enerji ihtiyacımızı daha fazla kendi kaynaklarımızdan karşılamak amacıyla, nükleer de dahil olmak üzere, tüm alternatif enerji kaynakları, güvenlik, maliyet avantajı ve çevre duyarlılığı da göz önünde tutularak, daha hızlı ve etkin bir şekilde devreye alınmalıdır.
 
Ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi, kamunun ve özel sektörün küresel rekabete tam anlamıyla hazır olmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz, ortaya koyduğu performansla birlikte, kritik bir eşiğe gelmiştir. Geldiğimiz konumda, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine geçebilmemiz için, öncelikli alanlar iyi belirlenmeli, yapısal ve mikro reformlar hızla uygulanmalıdır.
 
Bu noktada, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olarak, yeni kalkınma hamlesiyle birlikte, sanayide ileri teknolojiye hızla geçilmelidir.
 
Alvin Toffler'in de işaret ettiği gibi "İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır!" Bu sebeple, en değerli sermayemiz olan insan kaynağımız güçlendirilmeli,  daha fazla katma değer üreten girişimcilik desteklenmelidir.
 
Elbette, tüm bu uzun süreli hedef ve planlar için, özgürlükleri kısıtlamayan, ülke kalkınmasına katkı sağlayan istikrarlı politikalar ve uygulamalara devam edilmeli, demokrasimizin kalitesi ve standartları da yükseltilmelidir.
 
Bu bağlamda, toplumun tamamını kucaklayan, özgürlükleri evrensel normlar seviyesine çıkaran, sivil, çoğulcu, demokratik yeni anayasa süreci mutlaka tamamlanmalıdır. MÜSİAD olarak biz, toplumsal uzlaşmaya dayalı, "sivi" bir "anayasa" idealini gönülden desteklediğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda vurguluyoruz.
 
Küresel krizin, Anayasa çalışmalarının, Başkanlık sisteminin ve uzun süreli hedeflerin konuşulduğu bir ortamda, biz de yeni dönem hedeflerimizi bu gelişmeler ışığında belirlemeye gayret ettik.
 
MÜSİAD'ın yeni Genel Başkanı Nail Olpak yeni döneme ilişkin öncelikli alanlar ve faaliyet programını şu şekilde açıkladı:
 

Hedefler - Öncelikli Alanlar ve Faaliyet Programı 

 
Hedeflerimizi, komisyonlarımız aracılığıyla gerçekleştireceğimiz için, öncelikli çalışma alanlarımızı, komisyonlarımızla ilişkilendirerek aktarmak istiyorum.
 

Eğitim ve Kültür Komisyonu 

 
Bu yıl odaklanacağımız ilk hedefimiz "Eğitim ve İnsan Kaynağının Gelişimi ve Girişimciliğin Geliştirilmesi" konuları olacak. Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, geleneksel değerlerimizle desteklenen, çok yönlü ve kavrayıcı bir metotla eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu sebeple, daha önce adı "Eğitim Komisyonu" olan komisyonumuzun adını, bu yıldan itibaren "Eğitim ve Kültür Komisyonu" olarak değiştiriyoruz. 
 
İş dünyası olarak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yetişmiş eleman sorunumuzu sürekli dile getiriyor, meslek eğitiminin en çağdaş şekilde ve en uygun yaş aralığında başlatılarak, stratejik sektörlere de ara eleman yetiştirecek şekilde hayata geçirilmesini son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda, komisyonumuz, "MÜSİAD AKADEMİ" programlarına ilaveten, üç üniversite ile imzalanacak protokollerle "Üniversite Sanayi İşbirliği"ni geliştirecek uygulamalı eğitimleri hayata geçirecektir.  
 

Bilim ve Teknoloji Komisyonu 

 
Odaklanacağımız ikinci temel hedefimiz ise, AR-GE, inovasyon ve teknoloji geliştirme ihtiyacımız olacak. Bildiğiniz gibi, yaklaşık bir ay önce kamuoyuyla paylaştığımız, “Küresel rekabet için AR-GE ve İnovasyon” raporumuzda ortaya konan projelerin uygulanması için, “Bilim ve Teknoloji Komisyonumuz öncelikli olarak, “Teknoloji Panelleri”ne devam edecek. Ayrıca, raporumuzda önerilen projelerle ilgili çalışma grupları oluşturularak bu yıl da bir Çalıştay düzenlenecek.
 

Sektör Kurulları Komisyonu 

 
Üçüncü temel hedefimiz, Sektör Kurulları Komisyonumuzun öncülüğünde, sektör kurullarımızla faaliyetlerini ve çerçevesini çizeceğimiz,  “Sektörel Büyüme Stratejilerine Katkı Sağlamak” olacak. Bu konudaki hedeflerimizden birkaç örneği de sizlerle paylaşmak isterim.
 
“Makine Sektör Kurulumuz” makine sektörünün 2023 ihracat hedefi doğrultusunda “Sektörü 2023’e Taşıyacak Makineler” ve özellikle “Yerli Uçak ve Raylı Sistemlerin Üretimi” konularını çalışacak. Ayrıca, sektörün hedefleri, dönüşümü ve ihtiyacını belirlemek üzere tüm sektörel dernekleri bir araya getirecek.
 
Benzer bir çalışmayı “Tarım ve Gıda Sektör Kurulumuz” yürütecek. Türkiye tarımının sektörel stratejisinin belirlenmesi, kırsal kalkınmanın küresel standartlara yükseltilmesi ve ülkenin var olan potansiyelinin kullanılması amacıyla Tarım ve Gıda Sektör Kurulumuzun oluşturduğu, “Türkiye Gıda Meclisi” ile birlikte, bu yıl ortak çalışmalar yürüteceğiz. “Tarım ve Gıda Meclisi”, “Helal Gıda” ve “Türk Tohumu” gibi önemli konu başlıklarında çalışmalar hazırlayacak.
 
Diğer sektör kurullarımız da benzer çalışmaları kendi alanlarında gerçekleştirerek, her biri sektör vizyonuna ilişkin raporlar hazırlayarak kamuoyuna sunacak.
 

AR-GE & Proje ve Destekler Komisyonu 

 
Bu yıl KOBİ’lerin gelişimi ve rekabet gücü kazanması, ele alacağımız dördüncü temel hedefimiz olacak. Yeni oluşturduğumuz “AR-GE& Proje ve Destekler Komisyonumuz” üyelerimizin kurumsallaşma, proje geliştirme ve desteklere erişimi konularında çalışmalar yürütecek.
 
Bu hedef doğrultusunda eylem planını ortaya koyacak, ancak, sadece kurs, seminer ve eğitimlerle yetinmeyip, üyelerimize vereceği somut desteklerle onların sonuca ulaşmalarını sağlayacak.
 

Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri 

 
Büyüyen organizasyonumuzun teşkilat yapısı da sürekli yenilenmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple, bu yıl Teşkilatlanma Komisyonumuzu üç komisyona ayırdık.
 
İlk olarak “Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonumuzun” hedefi, şubeler ve temsilciliklerle ilgili faaliyetleri yürütmek ve bu dönem MÜSİAD bayrağını, ülkemizin 15 yeni yerinde daha dalgalandırmak olacaktır.
 
Ayrıca, iki ayda bir, farklı bir şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ülke gündemini ilgilendiren konuların en üst düzeyde ele alındığı, ilgili konularda her şubenin katılımıyla hazırlanan raporların sunulduğu ve toplantının gerçekleştirildiği bölgede, bir MÜSİAD rüzgârının estirildiği “Genel İdare Kurulu” toplantılarımıza, bu dönemde de devam edilecek. 2012 yılında 089 Haziran’da Karadeniz Ereğli’de, sonrasında ise Antalya ve Konya’da bu kapsamda buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz.
 
İkinci olarak, “Üye İlişkileri Komisyonumuzun” hedefi ise, sayısı her geçen gün artan üyelerimizle daha yakın ilişkiler kurabilmek, üyelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerini geliştirmek ve bölgesel işbirliği imkânlarını hayata geçirmektir.
 
Üçüncü olarak, “Üye Kabul Komisyonumuzu” bu yıl devreye alarak, üyelik başvurusunda bulunan işadamlarının, MÜSİAD üyelik kriterlerine uygunluklarının belirlenmesi ve üyelik sürecinin ön değerlendirilmesi ile kabulü görevlerini bu komisyona verdik.   
 
Son olarak, “MÜSİAD Gençlik Kurulumuz”, gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilaveten, bu yılı birikim ve girişimcilik yılı olarak belirleyerek çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda; Girişimcilik Merkezi, Girişimcilik Atölyesi, Girişimcilik Çalıştayı ve Mobil Girişimcilik Eğitim Merkezi gibi faaliyetleri hayata geçirecek. 
 

Dış İlişkiler, Yurtdışı Teşkilatlanma, Fuar - Forum 

 
47 ülkede 121 irtibat noktasına ulaştığımız yurtdışı çalışmalarımızı, “Dış İlişkiler”, “Fuar Forum” ve “Yurtdışı Teşkilatlanma” Komisyonları olmak üzere 3 ayrı komisyonla yürüteceğiz. 
 
“Dış İlişkiler Komisyonumuz” yabancı misyonlarla ilişkileri sürdürmenin yanı sıra, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında, çevre ve bölge ülkelerdeki yatırım imkânları konusunda öncü çalışmalar yapacak. 
 
“Fuar- Forum Komisyonumuz” ile, 1993 yılından bugüne kadar düzenlediğimiz “MÜSİAD Fuarı” ve 1996 yılından beri düzenlediğimiz “IBF - Uluslararası İş Forumu”nu, eş zamanlı olarak, 11-14 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.
 
Bu yılki hedefimiz, Sayın Başbakanımızın açılışını yapacağı fuarımızı, 45 bin metrekare alanda gerçekleştirip, yurtdışından 5 bin işadamını fuarımıza getirmek ve on binlerce işadamımızla buluşturmak.
 
Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın himayelerinde gerçekleştirilecek IBF Kongresinde “Ekonomide ve Siyasette İlerleme Zamanı” temasını işleyeceğiz. “İSEDAK Toplantısı” ile eş zamanlı olarak düzenlenecek MÜSİAD organizasyonlarına, 30’u aşkın yerli ve yabancı bakanın katılmasını bekliyoruz.
 
“Yurtdışı Teşkilatlanma” olarak, mevcut irtibat noktalarımızın yanı sıra, Amerika, Pasifik, Avrupa, Kuzey Afrika, Sahra Altı ve Orta Asya olmak üzere altı öncelikli bölgede çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu doğrultuda, gerekli gördüğümüz takdirde, Pekin, Washington, Cidde, Brüksel ve Addis Ababa gibi noktalarda ofisler açmayı planlıyoruz.  
 

Araştırmalar Yayın Komisyonu 

 
MÜSİAD’ı farklılaştıran özelliklerimizden birisi ve belki de en önemlisi entellektüel altyapımızın çeşitliliği ve gücü olmuştur. Özellikle, vazgeçilmez bir MÜSİAD klasiği olan “Ekonomi Raporumuzu “bir ay gibi kısa bir süre sonra, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız “İstihdam Raporumuzu” da yaz ortasında sizlerle paylaşacağız.
 
Bunun yanı sıra MÜSİAD’ın ilk raporu olarak yayınlanan “Orta Ölçekli İşletmeler ve Bürokrasi” raporumuzdan yola çıkarak, 20 yıl sonra geldiğimiz noktayı ortaya koyacak olan, “Bürokraside Mevcut Durum ve Kamu Yönetimi Reformu” çalışmamızı da, yıl içerisinde tüm kamuoyunun takdirlerine sunacağız. 
 

İletişim Komisyonu 

 
Ürettiğimiz ekonomik katma değer kadar kıymetli gördüğümüz misyonumuz ve güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olma sorumluluğuyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin, en doğru şekilde kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılması gerektiğinin de elbette farkındayız. Bu bilinçle, Basın Komisyonumuzu reorganize ettik ve adını “İletişim Komisyonu” olarak değiştirerek, kurumumuzun iletişim stratejisini bütüncül ve profesyonel bir yapı ile yönetecek olan “İletişim Birimi”ni kurduk. Böylece, sürekli ve daha açık bir iletişim dili kullanacak ve sizlerle daha sıkı iletişim kuracağız.
 

Kurumsal İlişkiler Komisyonu 

 
“Kurumsal İlişkiler Komisyonumuz; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcileri başta olmak üzere, ilgili tüm paydaşlarla ilişkilerimizi daha fazla geliştirmenin yanı sıra, bu yıl Ankara’da ek bir yapılanma modelini de hayata geçirecek. 
 
Bütün bunların yanı sıra, iş dünyasını ilgilendiren temel reformlar, kanunlar ve mevzuatlarla ilgili çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemelere ilişkin önerilerimizi, yeni bir yapı kazandırdığımız “Hukuk Çalışma Grubumuzun” desteği ile tamamlayarak, en kısa zamanda ilgili tüm bakanlıklara sunacağız.
 
Ayrıca, Avrupa’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından CEPR (Center for Economic and Policy Research) ve T.C. Merkez Bankası ile ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği, iki günlük bir sempozyum düzenleyeceğiz.
 
Elbette, MÜSİAD klasiklerinden olan “Perşembe Toplantılarımıza”, “Ekonomi Basını Başarı Ödüllerimize” ve “Biltronik Proje Yarışmasına” da devam edeceğiz.
 
Son olarak, bu çapta yaygın bir ağa sahip derneğimizin faaliyetlerini, bugün bu basın toplantısı örneğinde olduğu gibi, Web TV üzerinden canlı yayınla, başta üyelerimiz olmak üzere, kamuoyuyla sıcağı sıcağına paylaşacağımız müjdesini de vermek istiyorum. Böylece, Genel Merkezimizde gerçekleştirilecek olan; basın toplantılarından eğitimlere, panellerden Perşembe Toplantılarına kadar bütün programlarımız, üyelerimiz ve kamuoyu tarafından canlı olarak izlenebilir hale gelecek, canlı yayınlanan faaliyetlerimizin kayıtları da, yine web sitemizdeki arşivimizde yerini alacak. 
 
Olpak yeni döneme ilişkin açıklamaların ardından MÜSİAD Yönetim Kurulu’nu ve görev dağılımını açıkladı.
 
 
MÜSİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
 
1. Nail Olpak - Genel Başkan
 
2. Murat Kalsın - Dış İlişkiler, Fuar-Forum, Yurtdışı Teşkilatlandırma’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
3. Ali Reis Topçu – Bütçe ve Mali İşler, Ar-Ge& Proje Destekler, Denetim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
4. Nazım Özdemir – Bilim-Teknoloji, Sektör Kurulları, İnsan Kaynakları’ından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
5. Ali Rıza Arslan – Kurumsal İlişkiler, İletişim, Tahkim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
6. Abdurrahman Kaan - Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye İlişkileri, Üye Kabul, Gençlik Kurulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
7. Kerim Altıntaş – Araştırmalar&Yayın, Eğitim-Kültür, Hukuk Çalışma Grubu Ve Hukuk Müşavirliği’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 
8. Adnan Bostan – Fuar – Forum Komisyonu Başkanı
 
9. Ergun Kont - Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
 
10. Eyüp Akbal – Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı
 
11. Eyüp Uğur – Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı
 
12. Fuat Tosyalı - Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı
 
13. Halim Aydın – Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı
 
14. Hikmet Köse - Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı
 
15. Kemal Yamankaradeniz – İletişim Komisyonu Başkanı
 
16. Mehmet Yalçıntaş – Araştırmalar ve Yayın Komisyonu Başkanı
 
17. Necmettin Öztürk – Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı
 
18. Pınar Topdaş - Sektör Kurulları Komisyonu Başkan Yardımcısı
 
19. Ümit Kiler – Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
 
20.  Zeki Kaldırım - Ar-Ge & Proje ve Destekler Komisyonu Başkanı
 
21.  Abdulsamet Temel – MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı