Ekonomi

'Yeni hükümet AB reform sürecini hızlandırmalı'

TÜSİAD, Genel Seçim sonucu oluşacak siyasi iradenin, AB üyelik kriterleri için zorunlu olan reform sürecini süratle canlandırması gerektiğini bildirdi.

09 Mayıs 2011 03:00

T24- TÜSİAD, Genel Seçim sonucu oluşacak siyasi iradenin, AB üyelik kriterleri için zorunlu olan reform sürecini süratle canlandırması gerektiğini bildirdi.

“9 Mayıs 1950 tarihinde dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın Avrupa’da barışın kalıcı olması için kıta ülkelerinin bütünleşmesi gerektiğini belirttiği Schuman Bildirgesi’nin yıldönümleri 1985’ten bu yana Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda öncü çabalar göstermiş bir kurum olarak, tüm Avrupa yurttaşlarının Avrupa Günü’nü kutlarız. Bugünün ülkemizde de, AB’ye üyelik sürecimize yönelik siyasal ve toplumsal duyarlılığımızı uyarıcı bir işlev göreceğine inanıyoruz. Bu vesile ile hem AB’den, hem de Türkiye’den kaynaklanan sorunlar nedeniyle ivmesini yitirmiş olan üyelik müzakerelerine yeniden hız kazandırılması için, önümüzde duran her türlü siyasal ve teknik engelin aşılmasına yönelik bir kararlılığın ortaya konması gerektiği düşüncemizi de vurgulamak istiyoruz. AB ile müzakereler siyasal engellere maruz kalsa da, AB mevzuatına uyum süreci Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmeye öncelik veren bir anlayışla devam etmelidir. Ayrıca AB 2020 Stratejisi kapsamına giren girişimcilik, eğitim, dijital gündem, kadın hakları, AR-GE ve temiz enerji teknolojileri gibi alanlarda Türkiye, önde gelen bir Avrupalı ülke olma hedefi ile kapsamlı atılımları gerçekleştirmelidir.

22 Nisan 2011 tarihinde AB için Sivil Toplum Platformu toplantısı sonuç bildirisinde de belirtildiği üzere, AB üyeliğinin Türkiye’nin vazgeçilmez hedefi olmayı sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, 12 Haziran’da yapılacak seçimler sonucu oluşacak siyasal iradenin, partiler üstü bir anlayışla, üyelik kriterleri için zorunlu olan reform sürecini süratle canlandırması gerektiğini TÜSİAD olarak bir kez daha belirtiyoruz.”