Gündem

Yeni Asya: İmam hatiplerin 'oy deposu' olarak görülmesi, toplumsal barışı tehdit ediyor

"İmam hatipler, ideolojik ya da siyasi mücadele aracı olmaktan çıkarılmalı"

06 Eylül 2017 12:58

Nur cemaatinin "Yeni Asya" kanadıyla aynı ismi taşıyan gazetenin bugün (6 Eylül 2017) yayımlanan başyazısında "imam hatip liselerinin ideolojik ya da siyasi mücadele aracı olmaktan çıkarılması" gerektiği belirtildi. Yazının devamında "İmam Hatip Liselerinin bugün de diğer eğitim kurumlarımızdan ayrıştırılarak adeta ‘oy deposu’ yaklaşımıyla ele alınmak istenmesi toplumsal barışı ve gelişmeyi tehdit edecek niteliktedir" ifadesi yer aldı. 

Gazetenin birinci sayfasında "İmam Hatip liseleri hakkında kamuoyu duyurusu" başlığıyla yer verilen başyazı şöyle:

Kurulduğu dönemden bu yana, eğitim sistemimiz içerisinde hakkında en çok konuşulan ve tartışılan İmam Hatip Liseleri, bugün de farklı tartışmaların odağında kalmaya devam etmektedir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tevarüs eden mektep-medrese ikilemine son vermek gibi bir amaçla bir Cumhuriyet projesi olarak düşünülen İmam Hatip Liseleri, dini kamusal hayattan uzak tutmak ve kontrol altına almak isteyen katı laiklik projesinin önemli bir ayağı olarak düşünülmüştür. Ne var ki İmam Hatip Liseleri, dinle bağı kesilmek istenen milletimizin önemli bir kısmının din eğitimi talebine karşılık vermiş ve halkımızın büyük teveccühüne mazhar olmuş ve ideolojik projeleri ters yüz etmiştir. Milletimiz tarafından dinini bilen, ahlâk ve fazilet timsali yeni nesillerin bu okullarda yetişeceği inancıyla sahiplenilen İmam Hatip Liseleri, millî ve manevî değerlerimizi yeni nesillerle tekrar buluşturan güzide eğitim kurumlarımız olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. 

İmam Hatip Liselerinin kurulduğu günden bu yana bir çok alanda üstün başarılar elde etmesi, bu okulları ideolojik ve siyasî tartışmalarla birlikte haksız uygulamaların merkezi haline getirmiştir. Yakın tarihte bilhassa 28 Şubat dönemi İmam Hatip Liselerinde okuyan yüz binlerce gencimizin eğitim haklarının engellendiği ve ellerinden alındığı bir dönem olmuştur. Bu okullarda yetişen gençlerimizin yüksek tahsilleri, farklı uygulamalarla insan hakları, eşitlik ve adalet anlayışına uymayacak şekilde engellenmiş dolayısıyla bu okullar da sürekli siyasetin gündeminde kalmıştır. Son dönemlerde bu okullar üzerindeki engellerin kaldırılması farklı gelişmeler nedeniyle ne yazık ki tartışmaları sona erdirmemiştir. 

Bilimsel zeminden, eğitimin temel hedef ve içeriğinden uzak bu tartışmaların bugün de devam ediyor oluşu, İmam Hatip Liselerinin arzulandığı şekilde ahlâk ve faziletle donanmış, başarılı “dindar nesillerin” yetiştirilmesi gibi aslî hedeflerinden uzaklaşmaya başlamasıyla yakından ilgilidir. Ne yazık ki, eğitimin güzide kurumları İmam Hatip Liselerini ‘laik rejimin tehdidi’ olarak algılayan ideolojik yaklaşımla bu liseleri ‘arka bahçeleri’ olarak gören ve öyle tanımlayan siyasî görüşlerin arasında bir siyaset malzemesi olarak yara almaya devam etmektedir. 

Cumhuriyet dönemindeki dinî politikaların bir neticesi olarak kurulan, o dönem idarecilerinin dinin toplum içindeki yerini belirlemek ve dini kontrol etmek gibi maksatları da içinde barındıran ideolojik yaklaşımların odağındaki İmam Hatip Liselerinin bugün de diğer eğitim kurumlarımızdan ayrıştırılarak adeta ‘oy deposu’ yaklaşımıyla ele alınmak istenmesi toplumsal barışı ve gelişmeyi tehdit edecek niteliktedir. İmam Hatiplerin ideolojik ya da siyasî mücadele aracı olmaktan çıkarılması, eğitim sistemimizin sağlıklı yürümesi ve ülkemizin geleceği açısından önemlidir. 

Bu bağlamda son günlerde Genel Yayın Müdürümüzün dile getirdiği bu hususların farklı tartışma alanlarına çekilerek cemaatimize ve gazetemize saldırı fırsatı olarak görülmesi bizleri derinden üzmüştür. 

Bünyesinde binlerce İmam Hatipli’yi barındıran Yeni Asya Gazetesi ve Cemaati olarak Üstadımızın sitayişle bahsettiği, bizlerin de Medresetüzzehra’nın küçük bir numunesi olarak gördüğü İmam Hatip Liselerinin siyasî tartışmaların uzağında tutulması ve gerçek hüviyetine kavuşturulması gerektiğine inanmaktayız.  

Geçmişte İmam Hatip Liselerinin önünü kesmek gibi bir amaçla uygulanan sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve İmam Hatip Liselerine uygulanan haksız katsayı meselesinin karşısında durarak İmam Hatip Liselerinin siyaset malzemesi haline getirilmesini eleştiren gazetemiz bugün de aynı tavrın sahibidir. 

Bugün, İmam Hatip Liselerinin milletimizin teveccühünün sebebi olan yetiştirdiği ahlâklı ve faziletli fertlerle her alanda elde edilen yüksek başarılar yerine bu kurumlarla bağdaştırılamayacak öykülerle gündeme gelmesi hepimizi derinden üzmektedir.

Milletimiz tarafından Türkiye’nin kendi millî kimlik ve değerlerine, kendi özüne dönüşünün bir simgesi olarak görülen bu okullarımızın bu bilinçle ele alınması, siyasî ya da ideolojik tartışmaların dışında tutulması yeni bir gelecek inşası açısından son derece önemlidir. Yeni Asya olarak Türkiye’nin modernleşme sürecinde ortaya çıkan kimlik bunalımlarını, içerik ve yapısı dolayısıyla aşabilecek imkânları içinde barındıran İmam Hatip Liselerinin ‘eğitim ve başarı’ merkezli gerçek gündemine döndürülmesini savunmaktayız. Bu husustaki eleştirilerimizin muhabbet ve uhuvvet çerçevesinde samimane değerlendirilmesini ve demokratik bir olgunlukla tartışılmasını da arzu ediyoruz.