Ekonomi

YENİ ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 14:06

-YENİ ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE  ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği ve yarından itibaren geçerli olacak asgari ücret ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.      Kararda, İş Kanunu gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2 Aralık 2010'da başladığı çalışmalarını 28 Aralık 2010'da tamamladığı belirtildi. Kurulun 4 toplantı sonunda aldığı kararlar şöyle sıralandı:  -Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oy birliğiyle, -16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 26.55 TL; 1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise 27.90 TL olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla, -16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 22.65 TL; 1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise 23.85 TL olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildi.    Kararın gerekçesinde asgari ücretin, ödenmesi zorunlu olan en az ücret olduğuna işaret edilerek, ''Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2011 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir'' denildi. -TÜRK-İŞ'İN KARŞI OY GEREKÇESİ- Kararda, işçi temsilcilerinin asgari ücret karşı oy gerekçesi de yer aldı. Türk-İş'in karşı oy gerekçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen asgari ücretin net olarak ilan edilmesi bir yana, asgari ücretten gelir vergisi, sigorta işçi payı, zorunlu tasarruf ve benzeri kesintiler yapıldığı belirtildi. Zaten düşük belirlenen asgari ücretten yine kesintiye gidildiği ifade edilen gerekçede, böylece asgari ücretin, tespit edildiği andan itibaren yetersiz, çelişkili ve tutarsız olduğu kaydedildi. Asgari ücretin tespitinde ''geçim şartlarının'' dikkate alınması, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin kullanılması, işçinin ailesiyle birlikte değerlendirilmesi, bilimsel verilerle hesaplanan net tutarın işçinin eline geçmesinin sağlanması, belirlemelerde en düşük devlet memuru maaşının dikkate alınması ve refahtan pay içermesi gibi görüşlerin büyük bölümünün komisyon çalışmalarında dikkate alınmadığı belirtilen karşı oy gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: ''Bunun sonucu, belirlenen asgari ücret düzeyi yetersiz ve ülkenin bugünkü koşullarında 'insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi' sağlamaktan yine uzak kalmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren-hükümet kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından sıraladığımız gerekçelerle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.''  

ETİKETLER

haber